The Best bookmaker bet365 Bonus

 CARMEN ŞI CARMEN ÎN PAŞI DE GIMNASTICĂ RITMICĂ PRIN  ŞCOALĂ 


          O surpriză inedită, deosebit de interesantă si de plăcută, în acelaşi timp, o constituie în momentul de față apariția sau (re)apariția în câmpul editorial maramureşean, a celei de-a doua ediții revăzute şi adăugite a minunatei cărți a distinselor doamne Carmen Aneta Isac şi Carmen Mihaela Coca, GIMNASTICA RITMICĂ ÎN ŞCOALĂ (Exerciții pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal), Editura eCREATOR din Baia Mare (2023), Colecția PEDAGOGICĂ, prima ediție aparținând Editurii G. M. I.,din Cluj - Napoca, (2010).
          Întâmplarea sau poate nu, cu siguranță nu, face ca cele două doamne cu acelasi nume, cu aceeaşi formațiune profesională, ambele foste sportive de performanță, ambele cadre didactice, să se întâlnească şi să muncească, cot la cot, în atelierul creator al acestei splendide cărți.
          Spuneam mai sus că apariția prezentei cărți este o surpriză, în sensul că o asemenea carte, o carte cu caracter didactico - pedagogic, dar şi autodidactic, în domeniul gimnasticii ritmice, este o premieră pentru Editura eCREATOR din Baia Mare.


          Cele două distinse doamne, Carmen Aneta Isac şi Carmen Mihaela Coca, care scriu în tandem această importantă carte, aşadar CARMEN şi CARMEN, două foste glorii ale gimnasticii ritmice româneşti, impresionează la modul plăcut prin Fişa lor de Autor.
          Prima, în ordinea trecută pe coperta întâi a carții, Carmen Aneta Isac, în momentul de față Conferențiar Universitar la Facultatea de Ştiințe - CUNBM, cu o activitate didactică impresionantă, profesor - antrenor gimnastică la Clubul Sportiv Nr.1din Baia Mare, Doctor în Educație Fizică şi Sport, dând dovadă de multă experienţă în domeniu, un bun organizator, cu o capacitate de coordonare a muncii în echipă, deosebită, cu o gândire pozitivă şi o capacitate de analiză de invidiat, cu fermitate şi promptitudine în luarea deciziilor, dar şi cu cooperare şi responsabilitate față de muncă. Este de prisos să mai spunem că e autoarea multor studii şi lucrări de specialitate.
          Cea de-a doua, Carmen Mihaela Coca, este o absolventă a Academiei Naționale de Educație Fizică şi Sport, Master în Managementul Educațional, profesor de educație fizică şi antrenor de gimnastică ritmică la Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare, Maestru al Sportului şi Arbitru Internațional de gimnastică ritmică (2009 - 2013), Arbitru Federal (începând cu anul 1990), Multiplă Campioană Națională la gimnastică ritmică, Dublă Vicecampioană Balcanică la gimnastică ritmică, Membru al Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, în prezent, pensionară. A publicat diferite studii în legătură cu arta mişcării corporale, gimnastica ritmică în şcoală (ciclul primar, gimnazial şi liceal), studii asupra grupurilor de copii implicaţi în spaţiul de performanță, abordare din punct de vedere sociologic, şi aşa mai departe. Doamna Carmen Mihaela Coca este în acelaşi timp şi un talentat pictor, participând cu lucrări plastice la diferite vernisaje. A apărut cu lucrări de specialitate în diferite reviste şi a asigurat ilustrația plastică la un număr de peste 50 cărți şi antologii apărute la Editura eCREATOR din Baia Mare, şi aşa mai departe.
          Cu siguranță, date mult mai multe despre aceste două distinse doamne, şi despre activitatea dumnealor, veți putea afla din fişele de autor adiacente prezentei cărți.
          Gimnastica, la modul general, este un sport care implică o serie de mişcări ce necesită forță fizică, flexibilitate, rezistență, grație şi conştientizare chinestezică.
          Gimnastica artistică este cea mai cunoscută ramură a acestui sport. Probele feminie sunt: sărituri, paralele, bârnă, sol, iar la băieți: sol, cal cu mânere, inele, sărituri, paralele şi bară fixă.
          Probele de gimnastică îşi au originea în Grecia antică.
          Alte ramuri ale gimnasticii de performanță sunt: gimnastica ritmică, gimnastica aerobică şi săriturile la plasa elastică (trambulină).
          Gimnastica = Gymnos, a fost confundată mult timp cu termenul de Educație fizică.
          Începutul gimnasticii se află în China antică în aşa zisele "cărți sfinte", cu mişcări de respirație executate în diferite poziții: stând, şezut, culcat pe spate, culcat înainte, pentru vindecarea unor boli. Scopul acestor mişcări era acela de a asigura o ținută corporală frumoasă, corectă.
          Un rol mare în dezvoltarea organismului l-a avut şi sistemul YOGA din India, prin tehnici speciale de respirație, circulație, musculatură şi relaxare.
          Egiptul acordă o importanță mare mişcărilor de mobilitate, iar Grecia antică,
exercițiilor speciale cu scop medical, în timp ce în Roma antică apar exercițiile pregătitoare pentru război.
          Gimnastica ritmică face parte din familia mare a gimnasticii, aşa după cum arătam şi mai sus.
          Asa cum se poate vedea şi din capitolul INTRODUCERE, cartea de față se doreşte a fi un îndrumător pentru profesorul de educaţie fizică (care nu are specializare în gimnastica ritmică), dar şi o lucrare prin care se vrea uşurarea muncii acestuia: "... făcând din gimnastica ritmică o ramură sportivă mai cunoscută, uşor de învățat, astfel încât elevii să ajungă să o îndrăgească practicând-o, atât ca activitate de LOISIR, întreținere, cât şi la nivel de
performanță"(INTRODUCERE).
          Pe drept cuvânt, autoarele cărții trag un semnal de alarmă asupra necesității stringente ca această ramură a gimnasticii să fie prinsă în Programa Şcolară pentru toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi chiar universitar, avându-se în vedere faptul că gimnastica ritmică-i ajută pe copii în exprimarea propriei identități, în educarea atitudinilor şi-n dezvoltarea relațiilor interpersonale pozitive.
          Îi ajută apoi la reglarea şi echilibrarea stărilor emoționale, precum şi la dezvoltarea valorilor culturale create prin mişcare (INTRODUCERE).
          Spectacolul oferit de practicarea acestei ramuri sportive a gimnasticii, creşte în intensitate şi prin folosirea unui set de obiecte portative: coardă, cerc, minge, măciuci, panglică, precum şi de coordonarea muzicală, realizându-se astfel un sincretism perfect între coregrafie şi muzică, două arte de prim plan, făcând ora de educație fizică mult mai atractivă şi mai spectaculoasă.
          Aflăm apoi, din carte, faptul că "Gimnastica ritmică este un sport, o disciplină exclusiv estetică care doreşte să releve sufletul şi natura sexului feminin. Mişcarea frumoasă trebuie să fie fluentă, armonioasă, elegantă. Este de ajuns să privim elevele care practică în mod regulat gimnastica ritmică, mersul lor natural, mişcările dezinvolte şi precise, ca să ne convingem de avantajele multiple ale acestui sport"(GENERALITĂȚI).
          Cartea continuă în acelaşi ritm, ca să folosim o expresie adecvată, cu accent pe ținuta artistică a elevului practicant, pe armonia în mişcare, amplitudinea mobilității coloanei vertebrale şi-a articulațiilor, pe ritmul mişcării şi al muzicalității însoţitoare. "Prezența muzicii crează în primul rând o stare emoţională favorabilă care înlătură în mare măsură senzația de oboseală, dezvoltă simțul muzical, iar ritmul impus de muzică ajută susținerea"(GENERALITĂȚI).
          Structurată fiind pe capitole şi pe paşi ajutători perceperii bagajului de informații pe care-l transmite, însoțită fiind la tot pasul de scheme şi explicații cu caracter ştiințific şi didactic, la care vin ilustraţiile exemplificatoare, poze în acțiune, cartea de față dă dovadă de a fi un îndreptar şi-un ghid extraordinar de bogat şi de complet vizavi de practicarea gimnasticii ritmice în şcoli, cluburi speciale şi-n concursuri, motiv pentru care, zicem noi, ar fi neapărată nevoie ca-n Planurile Şcolare de Învățământ, în conținutul Programei Curiculare pe cicluri de învățământ, să fie prinsă ca disciplină, cel puțin opțională, această ramură a gimnasticii, în funcție de numărul grupelor de doritori, pe categorii de vârstă, precizându-se şi formularea obiectivelor operaționale de continuitate didactică oferite gimnasticii ritmice.
          Toate acestea, şi pentru faptul că în programele curiculare actuale apar discipline impuse sau opționale cu denumiri şi finalități hilare care stârnesc de multe ori indignarea, neavând nimic comun cu instructia şi educația adevărată şi sănătoasă.
          Spunem lucrul acesta cu atât mai mult, cu cât prezenta carte a celor două distinse doamne, foste gimnaste de performanță, vine şi cu exemple clare asupra modului în care trebuie să se facă proiectarea unităților de învățământ în gimnastica ritmică în şcoală.
          Stilul folosit în carte este un stil sobru, un stil ştiințific, cu multe elemente de specialitate si terneni tehnici, fără de care nu se poate explica, dar un stil facil  în acelaşi timp, lectorului şi practicanților.
Cursivitatea lui este îmbinată mereu cu elemente ale stilului artistic, ceea ce dă un plus de accesibilitate şi de îndemn la lecturare, nu numai pentru cei avizați, dar şi pentru cititorul de rând, care priveşte cartea cu o curiozitate crescândă, după ce a privit poate, nu o dată, un filmuleț cu gimnastică ritmică, la un concurs sau cu alte ocazii.
          Acum are posibilitatea de a face legătura, pătrunzând în atelierul intim de lucru al antrenorului pasionat, care, prin multă muncă şi dăruire, pregăteşte asemenea spectacole - explozii ale frumosului artistic şi anatomic, de ce nu?

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro