The Best bookmaker bet365 Bonus

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ PE ANUL 2022


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de risc din competenţă pe teritoriul administrativ al judeţului Maramureş.
La nivel judeţean, activitatea inspectoratului este coordonată de prefect, conform prevederilor Legii nr.340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.
Misiunea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş este  aceea de a sprijini comunităţile, cetăţenii şi echipele de răspuns în demersul acestora de a construi, susţine şi perfecţiona capacităţile necesare protecţiei şi intervenţiei. O altă misiune a inspectoratului este de a se pregăti pentru, a proteja împotriva, a răspunde la şi asigură restabilireastării de normalitate în urma producerii diverselor tipuri de dezastre.Totodată, în atribuțiile ISU Maramureș intră și reducerea, pe cât posibil, a vulnerabilității comunităţilor la riscurile la care sunt expuse.


Ritmul rapid al schimbărilor din întreaga lume, de la cele climatice la cele economice, are un impact deosebit asupra activităţii Sistemului Naţional a Managementului Situaţiilor de Urgenţă şi implicit asupra instituţiei noastre și  impune o adaptare permenentă a tehnicilor de management a situaţiilor de urgenţă, dar şi a metodelor de intervenţie.
Prin urmare, crucial pentru instituţia noastră este să identificăm tendinţele de manifestare a dezastrelor şi a catastrofelor, a modului de manifestare a riscurilor la care sunt expuse comunităţile şi cetăţenii de evoluţia societăţii şi a impactului acestei evoluţii asupra securităţii cetăţeanului. Aceasta presupune că  ISU MM va trebui să conlucreze cu toate nivelurile societăţii, dar mai ales cu cetăţenii – partenerii noştri cei mai importanţi, pentru a asigura un răspuns rapid şi eficient la producerea unor situaţii de urgenţă, care să implice protecţie suficientă, participare extinsă, rezultate palpabile şi eficienţă în utilizarea resurselor.

        Scopul principal al tuturor acţiunilor derulate în decursulanului 2022 îl constituie implementarea măsurilor de eficientizare a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băsești" al județului Maramureș, aşa cum reiese din Programul de guvernare, strategiile, politicile, planurile de acţiuni şi măsuri prioritare, Regulamentul de organizare şi funcţionare, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă asociaţi gestionării şi prevenirii situaţiilor de urgenţă, independent sau în colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu din zona de competenţă, având ca obiectiv de bază creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, proprietăţii şi mediului.
Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate în perioada analizată a vizat creşterea capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirea calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei.
În acest sens  s-au întreprins acţiuni pentru:
•    creşterea rezilienţei societăţii civile faţă de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al forţelor de intervenţie;
•    o abordare cuprinzătoare a managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Maramureş;
•    reducerea timpilor de răspuns la intervenţii;
•    îmbunătăţirea indicatorilor specifici inspecţiei de prevenire;
•    armonizarea relaţiilor de colaborare între segmentul operativ şi cel preventiv;
•    eficientizarea acţiunilor preventive, prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu cerinţele reglementărilor europene actuale;
•    gestionarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor;
•    menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenţie;
•    îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale;
•    menţinerea şi creşterea imaginii pozitive a inspectoratului în mass-media;
•    iniţierea de noi proiecte în domeniul situaţiilor de urgenţă;
•    implicarea şi responsabilizarea autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

 ÎN PLAN OPERAȚIONAL
În anul 2022, serviciile profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Maramureş au fost alertate la 10299 evenimente, în medie 28,22 pe zi. Comparativ cu anul 2021, numărul situaţiilor de urgenţă la care am fost solicitaţi a crescut  cu 2119 evenimente (de la 8180 în anul 2021  la 10299în anul 2022 ). Dacă în anul 2021 s-a înregistrat o scădere a evenimentelor cu 4,8%, față de anul 2020, în anul 2022 s-a înregistrat o creștere a numărului de evenimente cu 20,57%, față de anul precedent.
 
Fig 1- Situații de Urgență

De menționat este faptul că serviciile profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Maramureş au intervenit și la evenimente produse în unitățile administrative-teritoriale din afara județului Maramureș, astfel:
- 10282 evenimente în jud. Maramureș;
- 15 evenimente în jud.  Satu Mare;
- 1 eveniment în jud. Bistrița Năsăud (asistență medicală de urgență);
- 1 eveniment în jud. Sălaj (asistență medicală de urgență).
În perioada analizată, evenimentele la care serviciile profesioniste, private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat, sunt:
-    963 incendii;
-    7267 asistență medicală de urgență;
-    77 descarcerare;
-    233 asistența persoanelor (exemplu: degajări de persoane, rămase blocate);
-    728 alte situații de urgență (exemple: inundații, asanare muniție neexplodată);
-    4 protecția mediului (exemple: sablarea sau spălarea căilor publice);
-    162 alte intervenții (exemple: salvări animale, degajări de arbori);
-    211 misiuni de sprijin;
-    55 exerciții;
-    281 recunoașteri;
-    88 întors din drum;
-    191 deplasări fără intervenție;
-    42  alerte false.
Principalele cauze care au dus la izbucnirea incendiilor sunt:
o    Focul deschis - 453 incendii;
o    Exploatarea necorespunzătoare a coșurilor, burlanelor de fum - 157 incendii;
o    Instalații electrice defecte - 123 incendii
o    Acține intenționată - 69 incendii;
o    Fumatul - 43 incendii;
o    Altele – 118 incendii.

Pe timpul situațiilor de urgență, valoarea pagubelor materiale s-a ridicat la suma de 28.125.850 lei, iar a bunurilor salvate la suma de 135.211.700 lei.
 
Fig .2 Distribuția incendiilor pe subunități


Anul trecut, au fost gestionate 26.984 apeluri primite prin Sistemul Unic de Apeluri de Urgență 112, în medie 73,93 de apeluri/zi.
În această perioadă pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, prin dispeceratul I.S.U. s-au primit 3 avertizări COD ROȘU, 42 de avertizări COD PORTOCALIU, 196 mesaje de atenționare COD GALBEN, în total 241 atenționari, avertizari și informări. Acestea au fost transmise către membrii Comitetului Judeţean, Comitetele Locale (primari, viceprimari) şi agenţii economici care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, totalizând un număr de peste 48.000 SMS-uri, respectiv 33 de mesaje prin sistemul RO-ALERT.
Pentru gestionarea celor 963 desituații de urgență generate de incendii au intervenit: servicii profesioniste (ISU), private (SPSU) şi voluntare (SVSU) pentru situaţii de urgenţă, astfel:
-    ISU    729
-    ISU + SVSU + SPSU    2
-    ISU + SVSU    136
-    ISU + SPSU    2
-    SVSU    94
Din numărul incendiilor, cea mai mare pondere au avut-o incendiile de vegetație uscata și de fond forestier - 368 incendii.
Situația indicilor specifici ai intervențiilor în caz de incendiu se prezintă astfel:
- numărul de incendii la 100.000 locuitori este 201,19;
- numărul  de incendii la 1000 km2 este de 154,95;
- distanța medie de la sediile subunităților de intervenție până la locul intervenției este de 16,55 km.
În urma conflitului armat din Ucraina, inspectoratul nostru a gestionat afluxul mare de refugiați, fiind asistate 75.916 persoane de cetățenie ucrainiană.Totodată, a fost asigurat transportul a 8013 cetateni ucranieni la Centrul Regional Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Șomcuta Mare, totalizând  880 de misiuni de transport.
În perioada analizată, în apele râului TISA s-au desfășurat 2 misiuni de căutare salvare a 3 persoane de cetatenie ucraineană, iar împreună cu Serviciul Public Salvamont Maramureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, sprijiniți de aeronave IGAV și MAI, s-au executat 5 misiuni de căutarea-salvare în zona montană în care au fost salvate 8 persoane.
Pe linie de comunicații, în perioada martie-septembrie s-au asigurat serviciile voce-date cu autospeciala Punct de Comandă Mobil în punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației, în contextul gestionării fluxului de refugiați din Ucraina. În municipiul Sighetu Marmației, a fost instalată o tabără de cazare temporară,cu o capacitate de 160 de locuri, pentru persoanele provenite din Ucraina.
În ceea ce privește misiunile de Protecție Civilă în anul 2022 s-au desfășurat 6 intervenţii pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniția neexplodată, în localitățile: Borcut, Satu Nou de Jos, Baia Mare, Baia Sprie, Curtuiușu Mare, fiind descoperite 6 elemente de muniție rămase din timpul conflictelor militare. De asemenea, a fost executată o misiune de distrugere a munițiilor rămase neexplodate în poligonul IJJ Maramureș. Se remarcă faptul că este al patrulea an consecutiv în care nu au existat zăpoare de gheață pe raza județului, care să impună intervenția echipei pirotehnice.
Pe parcursul anului 2022au fost inventariate toate sistemele de alarmare a populatiei și toate cele 75 de adăposturi de protectie civilă din județ.În anul 2022, în domeniul CBRN au fost gestionate două situații de urgență. În luna august, echipajul CBRN a fost solicitat în localitatea Borșa, la un supermarket, pentru a identifica substanțele emenate în interiorul magazinului. O altă intervenție a echipajului a fost pentru sprijinirea ISU Satu Mare,  în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, unde a fost identificată o creștere a radiațiilor, măsurate de aparatura din dotarea ITPF Halmeu.
În perioada supusă analizei, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în 37 şedinţe extraordinare și 3 ședințe ordinare, în cadrul cărora au fost adoptate 37 de hotărâri. Secretariatul Tehnic Permanent a întocmit 18 referate pentru emiterea Ordinelor de Prefect privind constituirea comisiilor mixte pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în anul 2022.
În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, au fost afectate 50 de localități din 22 de U.A.T.-uri, înregistrându-se pagube în valoare de 10.882.185 lei.
Pentru validarea evaluărilor realizate de C.L.S.U., ca urmare a inundaţiilor, din ordinul prefectului, au fost constituite comisii mixte, fiind emise în acest sens 10 ordine de prefect.
În aceeași perioadă s-au produs activat/reactivat alunecări de teren în 10 unităţi administrativ-teritoriale (Șișești, Suciu de Sus, Moisei, Copalnic Mănăștur, Cavnic, Desești, Bocicoiu Mare, Strâmtura, Groși, Vișeu de Sus) .
Alunecările de teren produse la nivelul județului au afectat: un zid de sprijin, 0,15 km -Drum comunal, 0,46 km –Străzi, 0,4 km -Drumuri județeane, 0,4 km - Drumuri naționale.
La nivelul inspectoratului au fost gestionate un număr de 8084situații de ajutor medical, pentru care au fost alocate forțe și mijloace ale Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.Situația îndeplinirii misiunilor specifice pe timpul celor 7336 de cazuri medicale și de descarcerare se prezintă astfel:
-    în 6612 cazuri au participat echipajele de prim ajutor calificat (EPA);
-    în  230 cazuri au participat echipajele de descarcerare (PAD);
-    în  845 cazuri a participat echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM);
-    în 14 cazuri a participat echipajul care încadrează ATPVM;
-    în 6 cazuri am fost sprijiniți de elicopterul SMURD;
-    în  292 cazuri au intervenit echipajele din cadrul SAJ;
-    în  101cazuri au participat alte echipaje de intervenție

Trebuie menționat că în 764 de cazuri au intervenit mai multe echipaje.
Situația persoanelor asistate de echipajele SMURD se prezintă astfel:
-    609 copii
-    7409 adulți
Începând cu luna septembrie a anului 2022, asistentul coordonator SMURD  a organizat și susținut cursuri de prim ajutor calificat cu cadrele de la structurile operative ale Inspectoratului de Politie Județean Maramureș și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean “Pintea Viteazu” Maramureș, fiind intruite un număr de198 de cadre la 31.12.2022.

INTERVENTII REPREZENTATIVE LA NIVELUL INSPECTORATULUI

    Incendiu produs la o hală de producție mobilier amplasată în satul Borcut, UAT Târgu Lăpuș:
Complexitatea intervenției a fost determinată de suprafața mare de manifestare a incendiului (aproximativ 12.000 mp), prezența masivă a materialelor combustibile, care au facilitat dezvoltarea incendiului, degajarea mare de fum și temperaturi înalte.
Pentru lichidarea incendiului au intervenit: 9 ofițeri,77 subofițeri, 1 maistru militar și 2 elevi, care au încadrat 13 ASAS, 4 APIC, 1 AspISI, 1 microbuz, 1 EPA. Din partea serviciilor private și voluntare pentru situații de urgență, au participat 18 persoane cu următoarele mijloace de intervenție: 4 ASAS, un excavator șenilat, 1 autopompă, și 1 utilaj depărtăror frontal de la SPSU.
Pentru localizarea și lichidarea incendiului, în sprijinul ISU Maramureș au intervenit echipaje ale inspectoratelor județene pentru situații de urgență din: Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud, respectiv SVSU Târgu Lăpuș, Copalnic Mănăștur, Cernești și Lăpuș.
    Două incendii produse concomitent:
În data de 21.03.2022,în jurul orei 23:50, două incendii au afectat mai multe proprietăți și au fost gestionate cu forțe și mijloace de intervenție limitate:
o    Prima intervenție fiind la un bloc de locuințe colective situat pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, în municipiul Baia Mare;
o    A doua interventie a fost la un grup de gospodării, din satul Nistru, orașul Tăuții Măgherăuș;
La ambele intervenții au participat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare, fiind necesară o manevră de forțe și mijloace pentru  a răspunde ambelor solicitări.
    Incendiu produs la o hală de producție subansamble metal:
Obiectivul afectat este situat în municipiul Sighetu Marmației și are o suprafață construită de aproximativ 16.000 mp.Suprafața pe care se manifesta incendiul, în momentul sosirii la locul intervenției, a fost de aproximativ 500 metri pătrați. Complexitatea intervenției a fost determinată de suprafața mare pe care se manifesta incendiului (aproximativ 12.000 mp) și prezența masivă a materialelor combustibile, care au facilitat dezvoltarea incendiului, degajarea mare de fum și temperaturile înalte.
    Accident rutier cu victime multiple:
În data de 05.07.2022, un autocar care se deplasa din direcția Vișeu de Sus, spre Borșa, a părăsit partea carosabilă, la km.133+300m, oprindu-se într-o locuință. În autocar se aflau 51 cetățeni de naționalitate poloneză. Dintre aceștia 8 au fost transportați la CPU, din care unul cu manevre de resuscitare în curs.  Pentru gestionarea eficientă a intervenției a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.
    Incendiu la o societate comercială de tip cazare și restaurant:
Incendiul s-a produs la o societate comercială cu sediul în Baia Mare,în data de 22.07.2022. La momentul sosirii forțelor și mijloacelor de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta la mansardă și acoperiș pe o suprafață de aproximativ 300 mp.
În urma incendiului, s-a distrus acoperișul din lemn, acoperit cu tablă și tavanul din lemn și plăci de gips carton, respectiv s-au degradat instalația electrică, pereții și tavanul restaurantului, parchetul, mobilierul, aparatura electrocasnică și electronică, precum și 17 camere amplasate la mansardă, geamuri și uși.
    Incendiu la un operator economic de tip centru comercial:
Incendiuls-a produs la o construcție comercială din unitatea administrativ-teritorială MOISEI, în data de 30.11.2022. Înmomentul sosirii forțelor și mijloacelor de intervenție la fața locului,incendiul se manifesta la mansardă și acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 300 mp.
În urma incendiului a ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 300mp, au fost afectate și distruse bunurile din interiorul magazinului în suprafață de 160mp, respectiv bunurile și spațiile deținute de 9 chiriași: un magazin universal, un fast food, o bancă, o pizzerie, un bar, o farmacie, un birou, o frizerie și un bancomat.
ÎN PLANUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE
Prevenirea situaţiilor de urgenţă

Activitatea de prevenire a avut ca obiectiv fundamental cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea, în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor materiale şi protecţia mediului.
În perioada supusă analizei, exercitarea autorităţii de stat în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă s-a realizat prin activităţile specifice de avizare, autorizare, informare preventivă, control şi asistenţă tehnică de specialitate, audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate, stabilirea răspunderii juridice şi sancţionarea persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare.
    Activitatea de control efectuată în anul 2022 s-a realizat potrivit principiilor prevăzute în Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, aprobat cu O.M.A.I. nr. 89/18.06.2013 şi cerinţelor stabilite prin proceduri, ghiduri, instrucţiuni de control, întocmite de Inspecţia de Prevenire din cadrul I.G.S.U. şi aprobate prin ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a reprezentat ponderea majoritară în activitatea de prevenire a situaţiilor de urgență desfăşurată, fiind în creștere cu aproximativ 12%, comparativ cu  anul 2021 (1339 controale executate în anul 2021,față de1505 în anul 2022). Creșterea numărului de controale se datorează faptului că în anul 2021, din cauza restricțiilor din pandemia de COVID-19, timpul alocat desfășurării unui control a fost mai mare, în vederea protejării personalului inspecției de o eventuală infectare, respectiv a faptului că activitatea preventivă a fost reorientată cu preponderență pe efectuarea de controale de prevenire,
 executându-se inclusiv în zilele libere, în sărbătorile legale, respectiv pe timpul nopții.
Pe timpul celor 1505 controale efectuate au fost depistate 9305 deficienţe, din care 449 au fost înlăturate operativ (soluționate pe timpul controlului), ponderea fiind de 3%, iar 8979 au fost sancţionate contravenţional (ponderea 96,49%, din totalul celor constatate).
Pentru neregulile constatate au fost aplicate 8979 sancţiuni contravenţionale, din care 1315 amenzi contravenţionale, în cuantum de 2.566.300 lei și 7664 avertismente.
 
Numărul de amenzi aplicate a crescut cu 37,55%, fapt care a dus implicit la creșterea cuantumului acestora, la  55,30% în anul 2022, față de anul 2021. Cauzele acestor creșteri sunt:
-    faptul că numeroase obiective funcționeză fără autorizație de securitate la incendiu;
-    mai multedeficiențe constatate;
-    respectarea principiului continuității și gradualității în aplicarea sancțiunilor contravenționale.
Planificarea controalelor de prevenire executate în anul 2022 a fost întocmită în corelare cu obiectivele și direcțiile de acțiune stabilite prin Concepția generală privind desfășurarea activităților de prevenire a situațiilor de urgență în anul 2022, avându-se în vedere următoarele:
- utilizarea eficientă a resursei umane disponibile, raportat la fondul de timp alocat;
- repartizarea principalelor categorii de obiective pentru control, în conformitate cu prevederile Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate aprobat prin OMAI nr. 89/2013;
- prioritizarea controalelor în funcție de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, unități administrativ-teritoriale, operatori economici clasificați potrivit Legii nr. 59/2016, obiective la care, cu prilejul controalelor anterioare, s-au depistat deficiențe grave, construcții înalte și foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate, construcții hidrotehnice din categoria A sau B de importanță.
Controalele de prevenire au vizat, cu preponderenţă, instituţiile, operatorii economici, obiectivele hidrotehnice şi obiectivele de investiţii. Pentru creşterea eficienţei activităţilor preventive, în perioada noiembrie-decembrie 2022, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, au fost executate controale de prevenire inopinate, verificări şi recunoaşteri la obiective publice, la care se înregistrează aflux de persoane în zilele libere, de sărbători legale și pe durata nopţii, în principal din categoria cluburi, baruri, discoteci şi structuri de cazare turistică și alimentație publică amplasate în stațiuni turistice. În urma acestor controale, a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării unui spațiu cu destinația de comerț (alimentație publică – club) pentru încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu, în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinatăți.
Totodată, având în vedere aspectele statistice aferente anului 2022, precum şi direcţiile de acţiune dispuse de către Ministrul Afacerilor Interne, activitatea de îndrumare a autorităţilor administraţiei publice locale și a serviciilor voluntare și private a constituit, de asemenea, o prioritate, pe timpul controalelor fiind desfăşurate diferite activităţi de îndrumare a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgentă în ceea ce priveşte informarea preventivă a populaţiei asupra riscurilor existente și desfăşurarea de activităţi specifice (activitatea de informare preventivă la gospodăriile cetățenești împreună cu șeful SVSU), având ca obiectiv reducerea numărului de victime și incendii la gospodăriile populaţiei.
De asemenea, au fost executate controale la unități de cult din categoria monumentelor istorice/UNESCO. Din totalul celor 35 de obiective repartizate pentru control, aflate în evidența inspectoratului, au fost controlate un nr. de 29 obiective, dintre care 11 prin acțiuni inopinate. Pe timpul acestor controale, au fost identificate 3 obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Printre principalele nereguli identificate se numără neasigurarea verificării periodice a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, respectiv neefectuarea mentenanței instalației de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor.
Activitatea de prevenire și control pe linie de dezastre tehnologice la operatorii economici sursă de risc s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în baza unei planificări comune cu reprezentanți ai G.N.M MM și A.P.M. MM, în acest sens fiind planificate și executate 2 inspecții SEVESO la obiectivele: S.C ARAMIS INVEST S.R.L Baia Mare – Fabrica de burete și SC ROMALTYN MINING SRL, care desfășoară activitatea de extracție de aur și argint din deșeuri miniere.
Suplimentar față de controalele de fondau fost executate, trimestrial, controale tematice inpoinate la unitățile sanitare cu spitalizare continuă, pe timpul cărora au fost executate și exerciții de intervenție și evacuare în caz de situații de urgență.
Având în vedere numeroasele incendii de vegetație uscată, care au avut loc pe raza județului Maramureș, respectiv în baza „Protocolului de colaborare dintre APIA, GNM si IGSU”, inspecția de prevenire a desfășurat controale comune cu reprezentații APIA și GNM la persoane fizice și juridice care dețin terenuri agrcole, în scopul prevenirii și reducerii riscului de manifestare a incendiilor de vegetație  uscată și fond forestier. De asemenea, premergător acestor acțiuni, a fost organizată o întâlnire cu reprezentanții acestor instituții, în vederea stabilirii măsurilor concrete de aplicat în vederea gestionării eficiente a fenomenului de incendiere a miriștilor și a vegetației uscate.
La solicitarea Arhivelor Naționale – Serviciul Județean Maramureș, inspectorii de prevenire au participat la controale comune cu reprezentanții acesteia, la operatori economici care prestează servicii arhivistice, respectiv care dețin autorizație pentru serviciul arhivistic de păstrare și conservare a documentelor din județul Maramureș, în vederea verificării respectării reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la aceste categorii de obiective.
De asemenea, la ordinele secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, inspectorului general al IGSU, respectiv prefectului județului Maramureș, în luna decembrie, împreună cu reprezentanți ai prefecturii și reprezentanți ai administrației publice locale, s-au dispus controale la unitățile sanitare cu paturi, care au vizat verificări la sursele de energie electrică de rezervă, în vederea inventarierii și dispunerii măsurilor de remediere a eventualelor deficiențe în cazul neexistenței sau nefuncționării acestora.
Pe parcusul anului 2022, inspecția de prevenire a desfășurat controale tematice inopinate la servicii private pentru situații de urgență proprii și servicii private pentru situații de urgență prestatoare de servicii (organizate ca societăți comerciale), în sectoarele de competență avizate, care au urmărit asigurarea intrervenției, evacuarea persoanelor și bunurilor și înlăturarea efectelor incendiilor prin desfășurarea de exerciții de intervenție pe timpul acestora. În urma acestor controale s-a dispus anularea a 2 (două) avize sector competență.
În perioada analizată au fost soluționate de către personalul inspecției un număr de 50 de sesizări în domeniul situațiilor de urgență, respectiv 45 în domeniul apărării împotriva incendiilor și 5 în domeniul avizării/autorizării.
De remarcat o creștere cu 51% a numărului de petiții adresate inspectoratului județean, implicând o mobilizare puțin mai accentuată de resurse umane în vederea respectării termenelor legale de soluționare.
Pe acest segment de activitate sunt întâmpinate adeseori greutăți, persoanele reclamate fiind de cele mai multe ori persoane fizice, iar problemele cu care cetățenii se confruntă nu se regăsesc întotdeauna strict în domeniul de competență al instituției.
Asistența tehnică de specialitate s-a materializat prin soluționarea unui număr de 1766 solicitări, în creștere față de anul precedent cu 23%.Dintre acestea 727 cereri de asistență tehnică de specialitate au vizat activitatea de avizare – autorizare, pe segmentul prevenirii incendiilor au fost 1033 solicitări, iar 6 pe linia prevenirii dezastrelor.
De asemenea, cadrele inspecției de prevenire au participat în 83 comisii din care: 15 de analiză tehnică, 47 comisii de recepție la terminarea lucrărilor și 21 comisii tehnice de urbanism; în scădere față de anul precedent cu 20%.
        Activitatea de auditare a persoanelor autorizate, care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incediilor, este în creștere față de anul precedent cu 44%. (26 audituri în anul 2022, față de 18 audituri în anul 2021).
Au fost desfăşurate 1287 activităţi de informare preventivăa populaţiei, în perioada analizată, cu scopul de a reduce numărul de incendii la locuinţe și gospodării cetăţeneşti şi a victimelor rezultate din acestea, conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile manifestării situaţiilor de urgenţă, creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior.
Diversificarea modalităţilor de diseminare a informaţiilor cu caracter preventiv a făcut ca acestea să ajungă la majoritatea cetăţenilor prin intermediul mass-media locală, lecţiilor deschise în unităţi şcolare şi universitare, organizarea de puncte de informare preventivă cu prilejul unor evenimente cum ar fi: Ziua Protecţiei Civile, Ziua Internaţională a Copilului, Proiectul educaţional ”Şcoala Altfel”, Ziua Informării Preventive – „Marţi 13”, Ziua Reducerii Riscului Dezastrelor Naturale, Ziua Pompierilor din România, în locuri cu afluenţă mare de persoane (Mall VIVO Baia Mare, Centru comercial AUCHAN Baia Mare, Centru comercial Value Center Baia Mare, Centrele comerciale Kaufland Baia Mare și Sighetu Marmației și unități de învățământ).  
În cadrul campaniilor de informare preventivă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Maramureș a desfăşurat, pe tot parcursul anului, acţiuni care au constat în: exerciţii de simulare în caz de cutremur, convocări, emisiuni radio-TV, diseminarea spoturilor video către TV locale, instituții publice şi operatori economici. De asemenea, campaniile au fost mediatizate și pe site-ul instituției și pagina de social media.
 Activităţile de informare preventivă desfăşurate de inspectorat au fost susţinute de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin furnizarea și distribuirea la nivelul județului a peste 122557 pliante, flyere, broşuri, afişe, minicalendare şi stickere, drept materiale suport.
De asemenea, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, s-a realizat și desfășurat o campanie de informare a cetățenilor județului Maramureș cu privire la unele măsuri preventive de respectat, în scopul reducerii incendiilor produse la unități de turism, prin diseminarea către populaţie a măsurilor de prevenire, precum şi a modului de comportare, ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării diferitelor tipuri de risc, cât şi posteveniment, în scopul preîntâmpinării apariţiei sau al diminuării efectelor acestora asupra comunităţilor.

Activitatea de avizare – autorizare
S-au soluționat un număr de 243solicitări pentru emiterea de avize de securitate la incendiu, 65 de solicitări pentru emiterea de autorizații de securitate la incendiu, 8 solicitări pentru emiterea de avize de protecție civilă și 8 solicitări emitere acord pentru organizarea jocurilor de artificii, respectiv 10 solicitări emitere acord pentru comercializarea artificiilor. În urma solicitărilor înregistrate au fost emise 114 de avize de securitate la incendiu, 40 de autorizații de securitate la incendiu, 2 avize de protecție civilă, 3 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii, 8 acorduri pentru comercializarea artificiilor, 23 avize amplasament în parcelă și 30 puncte de vedere PUG, PUZ și PUD.
Numărul de solicitări de avize/autorizații comparativ cu anul 2021 este foarte apropiat (397 solicitări in anul 2021, comparativ cu 388 solicitări in anul 2022), constatându-se o ușoară scădere a numărului de solicitări de avize/autorizații de securitate la incendiu în anul 2022 de 2% comparativ cu anul 2021.
    Compartimentul avizare - autorizare a desfășurat  74 de controale la obiective de investiții, în creștere față de anul precedent cu 27%.
În vederea reducerii numărului de unități de învățământ, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, în data de 30.08.2022, a fost organizată o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, cu directorii unităților de învățământ/înlocuitorilor acestora care funcționează în clădiri neautorizate, respectiv cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale care au în administrare școli care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, în care au fost discutate punctual pentru fiecare unitate de învățământ, deficiențele care se manifestă în domeniul securității la incendiu, măsurile care trebuie luate pentru conformarea clădirilor la cerința C- securitate la incendiu, respectiv documentele necesare în vederea solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu. La această convocare, au participat 37 directori/înlocuitori legali ai unităților de învățământ, respectiv 6 reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale.
    Astfel, au fost autorizate 7 clădiri aparținând unităților de învățământ. Totodată, necesită autorizație de securitate la incendiu  55 de clădiri aparținând unui număr de 36 de unități școlare,cu personalitate juridică.De asemenea,  536 de clădiri nu fac obiectul avizări/autorizării, iar 75de  clădiri dețin acest act administrativ.
    În vederea reducerii numărului de respingeri ale documentațiilor tehnice depuse pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, respectiv în vederea aducerii la cunoștință a unor prevederi din domeniul securității la incendiu, în luna iunie, a fost organizată o întâlnire cu factorii implicați în procesul de avizare-autorizare, privind securitatea la incendiu a construcțiilor, la care au fost tratate teme precum securitatea la incendiu a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații și sisteme de limitare și stingere a incendiilor, echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații electrice cu rol de securitate la incendiu, utilizarea produselor certificate pentru construcții. De asemenea, au fost prezentate diferite puncte de vedere transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, având loc inclusiv discuții libere pe această temă. La această întâlnire au participat 34 de persoane interesate.
    Concluzionând, inspecția de prevenire și-a atins obiectivele stabilite pentru anul 2022, activitatea preventivă s-a desfășurat în mare parte conform planificării și în funcție de situația operativă atât de la nivel local, cât și de la nivel național, reorientând activitatea, acolo unde a fost cazul, în funcție de aceasta.

ÎN PLANUL RESURSELOR UMANE ȘI PREGĂTIRII PENTRU INTERVENȚIE ȘI REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR
Pe linie de resurse umane, din perspectiva încadrării, unitatea a avut la sfârșitul anului trecut, un grad mediu de ocupare, în procent de 73,25%.
În anul 2022 s-au scos la concurs 138 de posturi astfel: 6 posturi pentru ocuparea unor funcții de comandă, 6 posturi de ofițeri cu încadrare directă respectiv trecere în corp, 40 de posturi de subofițer cu încadrare directă pentru reședința unității și suportul operativ, 18 posturi au fost scoase la examen pentru subofițerii ce au fost încadrați pe durata stării de alertă, în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată și 68 posturi de soldați gradați profesioniști.
Media de vârstă a personalului inspectoratului este de 34 ani, pe categorii prezentându-se  astfel : ofițeri -  35 ani, maiștri militari – 30 ani, subofițeri – 37 ani, soldați profesioniști -22 ani și  personal contractual – 46 ani.
Totodată, Școala de Subofițeri de Pompieri “Pavel Zăgănescu” Boldești a organizat două sesiuni.În sesiunea din martie-mai s-au recrutat 26 de candidate, respectiv în octombrie-decembrie
 s-au recrutat 32 de candidați. Pe parcursul anului trecuts-au recrutat 5 candidați pentru Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” –Facultatea de Pompieri.
Situația candidaților recrutați pentru unitățile de învățământ ale M.A.I. și a absolvenților repartizați în unitate după absolvire este următoarea :

    Recrutați pt ofițeri    Admiși    Repatizați    Recrutați pt. subofițeri și maiștri militari    Admiși     Repartizați
2020    2    1    0    0    0    6
2021    4    0    0    110    21    0
2022    5    1    3    58    15    33
Total    11    2    3    168    36    39

    În cursul anului 2022, în rândul personalului unităţii au avut loc următoarele mişcări:
-    mutări în cadrul unității: 73
-    împuterniciți pe funcții de comandă: 16
-    mutări de la alte inspectorate judeţene  ale IGSU–  6 subofițeri,
-    mutări la alte inspectorate județene ale IGSU– 4 subofițeri
-    mutări la alte structuri MAI : 2 subofițeri
-    mutări de la alte structuri MAI : 1 ofițer
-    pierderi de personal – 23 de cadre militare,  din care : 5 ofiţeri și 14 subofițeri, prin trecere în rezervă cu drept de pensie, 2 subofițeri prin demisie, respectiv 2 subofițeri trecuți în rezervă.
    84 de cadre militare au fost înaintate în gradul următor la expirarea stagiului minim în grad, iar 16 cadre au fost avansate înainte de termen, ca rezultat al unor activități profesionale de excepție.
În perioada analizată, unitatea a înregistrat  3 accidente de muncă pe linia sănătății și securității în muncă.
La data de 31.12.2022,în statul de organizare al inspectoratului erau vacante 195 posturi (10 posturi de ofițeri, 2 maistru militar, 116 de posturi de subofițer, 1 post de personal contractual, 68 de soldați(servanți).  
    În cursul anului 2022 s-au defășurat 14 stagii de pregătire, organizate în 23 de serii la care au participat 2 ofițeri și 80de  subofițeri din cadrul subunităților de intervenție. Totodată, echipajul de scafandrii a executat scufundări autonome (reale) cu circuit deschis, în cadrul Centrului de Antrenament al Scafandrilor de Intervenție Constanța. De asemenea, alpiniștii au participat la stagii de menținere, promovare și obținere brevet alpinist de intervenție.

 În perioada supusă analizei, subofiţerii de la subunităţile operative au fost evaluați,  diferențiat,pe categoria funcțiilor încadrate și misiunile pe care le execută/ competențele dobândite. În urma acestor evaluări, 78 de cadre nu au obținut nota minimă la evaluarea teoretică. Au fost concepute alte teste și reevaluați după 30 de zile. Rezultatele obținute, pe calificative, se prezintă astfel:

 
Situația statistică a rezultatelor obținute, în urma evaluărilor la educație fizică, de personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș pentru anul 2022, se prezintă conform graficului:  
 
În decursul anului 2022, inspectoratul a fost reprezentat la diferite competiții sportive organizate de M.A.I. și I.G.S.U, obținând locuri fruntașe la  campionatul de Judo, 1 loc III, la campionatul de atletism și cross, 1 loc II, 3 locuri III, cupa ASPR la minifotbal, locul III, cel mai puternic pompieri, 1 loc IV la individual și 1 loc IV la echipe, concursul serviciilor profesioniste, etapa zonală, 1 loc I la realizarea dispozitivului de intervenție și locul IV la clasamentul general, cupa ASPR la tenis de masă, 1 loc III individual și locul VI pe echipe.

În ceea ce priveșteREZILIENȚA COMUNITĂȚILOR, 15 primari, viceprimari și secretari au participat la cursuri de pregătire organizate în Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Cluj Napoca.Astfel s-a realizat o creștere a personalului participant la cursuri cu un procent de 26.2 %,comparativ cu anul 2021. Creșterea procentului de participare se datorează măsurilor restrictive impuse pe perioada pandemiei cu COVID-19.
    
ÎN PLANUL ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT
În cursul anului 2022,au fost înregistrate  93 de solicitări pentru participarea la cursuri de voluntariat. Persoanele înscrise au fost repartizate pe 2 serii de pregătire,parcurgând un curs introductiv, respectiv,un curs de prim ajutor de bază. Din totalul persoanelor solicitante, 86 au început cursurile și 64 le-au finalizat. 13 voluntari din cei 64, care au finalizat primele două cursuri, și-au îndeplinit numărul de ore de voluntariat la nivelul subunității și s-au înscris la stagiul de perfecționare pentru încadrarea pe autospecialele de intervenție . În cursul anului s-au efectuat 25.209 ore de voluntariat, o creștere în procent de 34 %, comparativ cu anul 2021.
Pe parcursul anului, voluntarii au participat la 1.391 de intervenții.De asemenea, în prima jumătate a anului au executat activități specifice misiunilor de protecție civilă în PTF Sighetu Marmației, cu persoanele sosite din zona conflictului armat din Ucraina.
Voluntarii au participat laactivități de informare preventivă a populației, în cadrul Caravanei SMURD “Fii Pregătit” și “Centrul mobil pentru răspuns în situații de urgență”; grupul țintă a fost format din  3382 de elevi și 498 de adulți.
    
ÎN PLAN LOGISTIC
Activitatea desfăşurată a avut ca scop principal menţinerea în stare de operativitate a tehnicii din dotare, asigurarea cu carburanţi-lubrifianţi, asigurarea cheltuielilor curente minime pentru desfăşurarea activităţii tuturor subunităţilor inspectoratului.
Inspectoratul îşi desfăşoară activitatea în 10 locaţii, dintre care 4 sunt în administrare proprie, iar 6 aparţin autorităţilor locale.
Din punct de vedere al spaţiilor administrative, acestea corespund şi sunt dimensionate adecvat, însă în prezent, cel mai problematic aspect de natură logistică rămâne lipsa spaţiilor de garare a tehnicii de intervenţie, unele autovehicule noi fiind garate afară, cu toate că acestea sunt utilizate la intervenție, fapt ce duce la o degradare prematură și accentuată a acestora. În cursul anului 2022 a fost realizat obiectivul de investiții ”Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară” la Detașamentul de Pompieri Baia Mare, în valoare de 481.950 lei,  care a fost recepționat cantitativ și calitativ la data de  28.12.2022.
În ceea ce priveşte dotarea inspectoratului, în anul 2022 au fost primite o autoplatformă hidraulică de intervenție și salvare de la înălțime 45+/- 1m Rosenbauer B45 marca Volvo și o autospecială de stingere cu apă și spumă de 10.000 L, marca Renualt.
Vechimea autospecialelor pentru stingerea incendiilor variază astfel: cu o vechime de exploatare între 0-10 ani – 28%,  între 10 – 20 ani – 24%,  între 20-30 ani – 10%, iar procentul cel mai mare îl reprezintă autospecialele cu o vechime în exploatare între 30-40 ani – 38% (acestea au norma de casare îndeplinită). Autospecialele SMURD au o vechime între 1-5 ani – 63 % , între 5 - 10 ani – 31 % și peste 10 ani - 6 %.
Vechimea autospecialelor SMURD:


Vechimea autospecialelor pentru stingerea incendiilor:
 

Consumul de combustibil pentru intervenții, misiuni și transport în anul 2022 se prezintă  astfel:


Valoarea totală a pieselor, reparațiilor,reviziilor și totodată a carburanților și lubrifianților utilizați în vederea asigurării activitățiilor și misiunilor specifice pentru  mijloacele tehnice din dotare în anul 2022 față de anul 2021 se prezintă astfel:
 

    În ceea ce privește gradul de asigurare la principalele articole de echipament special, de protecție, situația se prezintă astfel:
Nr.
crt.    Denumire articol    U.M.    Necesar total    Existent pe care
se contează    Grad de
asigurare (%)
1.    Cască protecție pentru pompieri    Buc.    630    273    43,33
2.    Costum protecție pentru pompieri    Buc.    630    542    86,03
3.    Centură (brâu) de siguranță pentru pompieri    Buc.    463    243    52,48
4.    Mănuși de protecție pentru pompieri    Per.    630    598    94,92
5.    Cizme scurte din piele cu branț metalic    Per.    463    216    46,65
6.    Șapcă pentru vară completă SMURD    Buc.    278    106    38,13
7.    Șapcă pentru iarnă completă SMURD    Buc.    278    99    35,61
8.    Combinezon SMURD    Buc.    556    146    26,26
9.    Complet modular (scurtă + pantalon)    Cpl.    278    234    84,17

Din bugetul alocat instituției noastre de Consiliul Județean Maramureș, în cursul anului trecut s-au achiziționat:
-    mijloace fixe în valoare de 677.574,74 cu TVA
-    obiecte de inventar în valoare de 54.741,90 lei cu TVA
-    materiale de curățenie în valoare de 3.035,86 lei cu TVA
-    lucrări de reparații în valoare de 4.050,00 lei (inclusiv TVA)
 
Fig. 5 Achiziții  din bugetul alocat instituției noastre de Consiliul Județean Maramureș.

În anul 2022, numărul achizițiilor directe ONLINE a crescut cu 92,iar numărul achizițiilor directe OFFLINE a scăzut cu 371 față de anul 2021.Ca procent valoric au fost realizate cu 26,23% mai multe achiziții directe ONLINE în anul 2022, comparativ cu anul 2021.
Au fost întocmite 47 de contracte subsecvente,cu 3 contracte mai puțin decât în anul 2021, pentru efectuarea serviciilor de revizie și reparație a autovehiculelor din parcul auto.Din punct de vedere valoric aceste contracte au crescut  cu 33,06% ,respectiv  70785,90 lei.
De la începera conflictului armat din Ucraina, unitatea noastră prin cadrul Serviciului Logistic a întocmit un nr. de 46 de protocoale de colaboare cu unități de cazare din jud. Maramureș care dispun de 1530 locuri de cazare a persoanelor provenite din zona de conflict armat Ucraina și care solicită cazare.
    ÎN PLAN FINANCIAR
    În anul financiar 2022, unitatea noastră a avut în finanțare următoarele capitole:
•    Cap. 61.01.05 ,, Protecție civilă și protecția contra incendiilor,, în sumă de 53.306.040 lei;
•    Cap. 68.06 ,, Asistență socială,, în sumă de 181.400 lei;
•    Cap. 68.50 ,, Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale,, în sumă  de 5.200 lei;
•    Cap. 68.15 ,, Asistență socială – Prevenirea excluderii sociale,, în sumă de 44.346.240 lei.
         Fondul bugetar alocat unității noastre, pe parcursul anului precedent, a asigurat plata drepturilor salariale, a furnizorilor de utilități, desfășurarea procesului pregătirii pentru intervenție, precum și decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizi găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, către persoanele juridice și unitățile administrativ-teritoriale ale județului Maramureș.
    La cap. 61.01.05 a fost alocat următorul Buget de cheltuieli:
•    Titlul I ,,Cheltuieli de personal,,  în sumă de 50.508.000 lei;
•    Titlul II ,,Bunuri și servicii,, în sumă de 2.277.100 lei;
•    Titlul XV ,, Active nefinanciare,, în sumă de 517.940 lei – din care la art. bug. 71.01.01 ,,Construcții,, - suma de 488.940 lei s-a utilizat pentru achiziția lucrării ,,Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară,, și la art. bug. 71.01.02 ,,Mașini, echipamente și mijloace de transport,,  suma de 29.000 lei s-a utilizat pentru achiziția unei ,,Centrale termice murale,, pentru Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației.
    Creditele bugetare, deschise de ordonatorul secundar de credite, au asigurat plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente numărului de indicatori aprobați în finanțare.Execuția bugetului de cheltuieli la titlul II ,,Bunuri și servicii” a fost de 99,64 %.
ÎN PLAN JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
La nivelul I.S.U. Maramureș, în anul 2022, au fost înregistrate 15 noi dosare civile pe rolul diferitelor instanțe de judecată. Totodată, au fost verificate și avizate pentru legalitate 929 ordine de personal, 166 contracte și proceduri de achiziție și peste 673 de alte lucrări diverse, care necesită aplicarea vizei de legalitate a consilierului juridic.Din totalul de 30 de dosare aflate în lucru în cursul anului 2022, cauze în care unitatea are calitatea de pârât dar și de reclamant, până la finele anului au fost soluționate definitiv 13 dosare, iar hotărârile altor 9 dosare pot fi atacate cu apel sau recurs la instanța superioară în grad.
Menționăm faptul că prin O.I.G. nr. 35.477 din 13.09.2021, în temeiul O.M.A.I. 107/2017 privind asistența juridica în M.A.I. și unitățile subordonate acestuia, consilierul juridic al I.S.U. Maramureș a fost desemnat să asigure avizarea tuturor documentelor elaborate de către structurile I.S.U. Satu Mare.
PSIHOLOGIE
În anul 2022, au susținut testarea psihologică 651 de cadre militare, distribuția lor pe județele de competență fiind următoarea: I.S.U.J. Maramureș: 411; I.S.U.J. Sălaj: 191; I.S.U.J. Bihor: 29 și I.S.U.J. Covasna: 20. În urma acestei activități au fost emise 1407 Avize psihologice.
În cadrul procedurilor de resurse umane, psihologul a efectuat evaluarea psihologică pentru: admiterea în instituții de învățământ ale M.A.I.și ocuparea unor posturi vacante de ofițeri/ subofițeri/ personal contractual/ soldat gradat și profesionist, fiind evaluate în total un număr de 292 de persoane.
Intervenţia psihologică primară pentru autocunoaştere, dezvoltare şi optimizare personală, precum și acordarea de suport în situaţii de criză psihologică a fost realizată în 78 şedinţe pentru angajaţi ai instituţiei şi membri ai familiilor acestora.

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
Compartimentul Informare și relații Publice a redactat şi difuzat 113  de comunicate de presă, care au apărut în presa audio-vizuală şi în cea tipărită, precum şi în publicaţiile din mediul virtual. Comunicatele difuzate s-au reflectat în mass media locală , după cum urmează:
- publicații online și scrise-872 apariții;
- posturi de televiziune-132 apariții;
 - posturile de radio au difuzat 135 de materiale. De asemenea, intervențiile de amploare ale inspectoratului au fost mediatizate și în presa națională.
În anul 2022, imaginea inspectoratului a fost preponderent pozitivă.

DISFUNCȚIONALITĂȚI ÎN ACTIVITATE
În cadrul procesului de realizare a capabilităților principalelor misiuni, care să permită un management performant al situațiilor de urgență, inspectoratul nostru a fost afectat de o serie de probleme recurente:
-    Creșterea insuficientă a capacității operaționale și de răspuns în raport cu necesitățile societății și cu exigențele cetățenilor;
-    Degradarea prematură şi accentuată a autovehiculelor existente în parcul auto, din cauza lipsei spaţiilor de garare;
-    Încadrarea insuficientă cu personal la nivelul structurilor inspectoratului, în special structurile operative;
-    Existența tehnicii specifice de intervenție având o uzură morală și fizică accentuată (îndeosebi în rândul autospecialelor de lucru cu apă și spumă);
-    Creșterea numărului, diversității și sensibilității intervențiilor, în condițiile în care resursa umană se confruntă cu nevoia de adaptare continuă a competențelor;
-    Parcurgerea unui proces de îmbătrânire graduală și sistematică a efectivelor și de pierderi de personal;
-    Necesitatea acoperirii de noi competențe în domeniul situațiilor de urgență;
-    Insuficiența echipamentului de protecţie pentru personalul din cadrul subunităților;
-    Lipsa poligoanelor cu materiale specifice pentru instrucția de specialitate;
-    Neimplicarea suficientă a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pentru susținerea resurselor umane, materiale și financiare în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe raza unităţilor administrativ-teritoriale din competenţa acestora.

PRINCIPALELE DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2023
-    Menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de luptă și a utilajelor pentru intervenţie, asigurarea resurselor necesare şi alocarea acestora până la nivelurile de maximă eficienţă şi operativitate;
-    Continuarea demersurilor către Consiliul Judeţean pentru implementarea proiectelor de dotare cu mijloace de intervenție performantă;
-    Scăderea numărului de incendii la gospodăriile populaţiei, care au drept cauză exploatarea necorespunzătoare a coşurilor de fum şi a instalaţiilor de încălzire;
-    Reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
-    Pregătirea în fiecare domeniu de răspuns, crescând reziliența la un nivel care să permită adaptarea rapidă la scenariul cel mai rău cu care ne putem confrunta;
-    Identificarea şi promovarea unor proiecte ce urmează a fi derulate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră;
-    Eficientizarea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile deconcentrate şi descentralizate de specialitate, precum şi cu societatea civilă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin inspectoratului;
-    Operaționalizarea unei subunităţi, dotate cu cel puţin o autospecială de lucru cu apă şi spumă, cu accesorii de descarcerare, luând în calcul suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale, riscurile implicate în plan teritorial, specificul intervenţiilor, numărul şi mărimea localităţilor, numărul populaţiei, caracteristicile fizico-geografice ale unităţilor administrativ-teritoriale, timpii de răspuns, raza medie a raioanelor de intervenţie şi viteza medie de deplasare a autospecialelor, la nivelul zonei de competenţă;
-    Continuarea  demersurilor pentru înființarea subunității din localitatea Ocna Șugatag ca urmare a aprobării Programului Operațional Dezvoltare Durabilă;
-    Întocmirea documentației în vederea obținerii  finanțării prin P.N.R.R., pentru reabilitarea energetică a Secției de Pompieri Vișeu de Sus și a Pavilionului Serviciului Logistic de la reședința inspectoratului;
-    Efectuarea demersurilor necesare efectuării reparațiilor la acoperișul de la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației,  prin înlocuirea învelitorii;
-    Obţinerea documentaţiilor necesare şi construirea unui garaj, pentru autospeciale, din elemente de construcţie uşoară, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş - Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației;
-    Implementarea proiectului „COMAND – sincronizarea operațiunilor în situații de urgență în regiunea de graniță” în cadrul căruia va fi construită o clădire la sediul unității, în care va funcționa Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro