The Best bookmaker bet365 Bonus

Jandarmeria poate incheia contracte de prestari-servicii


În conformitate cu prevederile Legii 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea M.A.I. de a angaja şi presta servicii şi a Hotărârii de Guvern nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de prestări servicii de către unităţile M.A.I., Jandarmeria Română poate încheia, în condiţiile actelor normative mai sus menţionate, contracte de prestări servicii contra cost.
În acest sens, solicitarea va fi adresată unităţilor de jandarmi în a căror competenţă teritorială se află persoana fizică sau juridică.
Astfel, în conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menţionate, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş execută următoarele servicii:

  • Acordarea asistenţei tehnice şi materiale pentru executarea unor şedinţe de trageri în poligoanele Ministerului Afacerilor Interne.
  • Însoţirea cu personal şi mijloace tehnice specifice a transporturilor de valori, a celor periculoase şi a celor agabaritice.
  • Organizarea unor cursuri de pregătire pentru personalul firmelor de paza şi securitate în vederea avizării.
  • Organizarea, inclusiv în spaţii proprii, a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi profesionale, cum sunt: conferinţe, simpozioane, adunări generale ale unor societăţi comerciale sau asociaţii nonprofit, concerte, spectacole festive, mese festive pentru personalul Ministerului de Interne, închirieri de corturi.


Persoanele juridice care solicita participarea la o procedura de angajare a unei prestări de servicii au obligaţia să permită verificarea de către organele ministerului sau, după caz, sa prezinte documente din care sa rezulte modul cum asigura îndeplinirea următoarelor cerinţe:
    a) respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii şi a mediului, care pot afecta personalul unităţii participant la prestarea de servicii;
    b) punerea la dispoziţie personalului care prestează serviciul de mijloace tehnice şi bunuri materiale aflate în stare tehnica corespunzătoare normelor legale în domeniu;
    c) desfăşurarea de activităţi economice în condiţii de legalitate;
    d) au capabilitatea financiară pentru achitarea tarifului corespunzător serviciului prestat.
    
Totodată, este interzisă acceptarea la o procedura de angajare de prestări de servicii a unei persoane juridice care se afla în una dintre următoarele situaţii:
    a) se afla în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori se afla într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
    c) nu şi-a achitat obligaţiile de plata fata de Ministerul de Interne pentru servicii anterior angajate;
    d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plata exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
    e) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    f) nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (1) sau nu a permis verificarea aspectelor menţionate;
    g) nu a prezentat documente prin care sa ateste ca nu se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d).

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2018  -  powered by DSdata