The Best bookmaker bet365 Bonus

Dispoziţie nr. 20 din 29 ianuarie 2014


DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară


Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 3 februarie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

ORDINEA DE ZI - A şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 30 IANUARIE 2014


1. Proiect de hotărâre:privind acoperirea definitivă din  excedentul bugetului local al anului 2012 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013

Art.1   Se aprobă acoperirea definitivă din  excedentul bugetului local al anului 2012 a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 300.549,41 lei aferent anului 2013.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se încredinţează  Primarul Municipiului Baia Mare.

Comisia I - Aviz favorabil

2. Proiect de hotărâre: privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2013

Art.1   Se aprobă utilizarea sumei de 133.179,38 lei reprezentând excedent  bugetar aferent exerciţiului financiar al anului 2013 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2014.

Lansarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Cerneşti


„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”. Fără o strategie clară, realizată profesionist, orice dezvoltare e haotică şi ineficientă. Tocmai de aceea, ca o administraţie locală responsabilă, Primăria Cerneşti şi primarul Nelu Şovre au realizat prin echipa de profesionişti condusă de Sandu Hotima un document vital pentru viitor:

A intrat dihonia în Primăria Cavnic!


Imediat după alegeri, între primarul şi viceprimarul oraşului Cavnic s-a declanşat un adevărat război rece. Odată cu declanşarea controalelor la investiţiile în turism, derulate prin programul „Schi în România”, săbiile s-au ascuţit şi mai tare. Recent, viceprimarul Vladimir Petruţ şi-a mutat biroul în holul instituţiei.
Săptămâna trecută, Corpul de control al premierului a descins în Maramureş. Motivul? Un control la primăriile Borşa şi Cavnic, precum şi la Consiliul Judeţean Maramureş care vizează modul de realizare a proiectului de investiţii în turism „Schi în România”. Povestea investiţiilor în turism a generat în Cavnic un adevărat război între primarul Alexandru Dragoş şi viceprimarul Vladimir Petruţ, care a atins punctul culminant zilele trecute, când viceprimarul a decis să-şi mute biroul în holul instituţiei.

Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Maramures


Cu deosebit respect, ca răspuns la Hotărârea nr. 12 a Colegiului Prefectural Maramureş privitoare la derularea acţiunii de verificare a modului de respectare a legalităţii privind comercializare brazilor de Crăciun, aprobată prin Hotărârea nr. 7 a Colegiului Prefectural va comunicăm următoarele:

-prin adresa nr. 25786/AC/31.10.2013 (anexată în xerocopie).

Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA trimite măsurile care s-au luat prin Hotărârea nr. 10/28.10.2013 de către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale

Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor Maramures


Ca urmare a Hotărârii Nr.12 a Colegiului Prefectural Maramureş , din 19 decembrie 2013 , prezentam o informare privind derularea acţiunii de verificare a modului de respectare a legalităţii privind comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarna. Conform Notei de serviciu nr.5114 din 20,11.2013 , emisa de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor , având ca obiectiv ; „ Masuri suplimentare de supraveghere sanitara veterinara si pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor de iarna " , au fost verificaţi un număr de 109 agenţi economici

Ordinul nr.86 din 23 ianuarie 2014


Prefectul judeţului Maramureş,

Având în vedere  referatul nr. 532/20.01.2014 al Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate,

Ţinând seama de prevederile art. 22 alin. 3 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului,

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,

Conform dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 340/2004

Dispoziţia nr. 18 din 24 ianuarie 2014


DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 ianuarie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

    Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului de management şi a duratei contractului la Muzeul judeţean de Mineralogie;
    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Instituţiei publice de cultură „Familia Română” şi trecerea acesteia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”;

Ziua Unirii, sărbătorită de jandarmii maramureşeni


Vineri, 24 ianuarie a.c., începând cu ora 11.00, aproximativ 20 de cadre ale Jandarmeriei Maramureş vor participa alături de reprezentanţii celorlalte instituţii, la manifestările organizate în municipiul Baia Mare cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române. De asemenea, la reşedinţa unităţii şi sediile subunităţilor dislocate vor avea loc expuneri şi se vor prezenta materiale documentare privind semnificaţia Zilei Unirii.

Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată la Palatul Administrativ din Baia Mare


Vineri, 24 ianuarie 2014, de la orele 11.00, în faţa Palatului Administrativ  din Baia Mare va avea loc  manifestarea cultural-artistică, dedicată sărbătoririi Unirii Principatelor Române. După primirea oficialităților județene și locale, va fi intonat Imnul Național al României de către soprana Cristina Bodea, împreună cu fanfara municipală Millenium Band, condusă de Florian Mătăsaru. Despre semnificaţia istorică a Unirii celor două Principate Române va vorbi dr. Viorel Rusu, directorul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş.  În holul Palatului Administrativ va fi  realizata şi o expoziţie cu tema “ Unirea Principatelor Romane”.  

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2018  -  powered by DSdata