Analistul comportamental va fi introdus în Codul Ocupațiilor din România

  • Tipărire


În toamna anului 2019 Institutul ABA România a inițiat demersurile pentru a solicita introducerea în nomenclatorul COR a ocupaţiilor de analist comportamental şi instructor comportamental, având alături asociațiile Autism Voice și Help Autism, precum și sprijinul RO TSA.
După multe întâlniri și argumentări, denumirea de analist comportamental a fost pronunțată în iunie 2021 în sedinta de Parlament, de către Președintele Senatului, Ministrul Muncii și ceilalți senatori și secretari de stat din partea Ministerelor. Întreaga ședință a fost focusată pe acreditarea profesiei și reglementarile din domeniul TSA.
Analistul comportamental va fi introdus în Codul Ocupațiilor din România și se va lucra și la reglementarea profesiei.
„Am considerat că este imperios necesară introducerea acestei profesii în Codul Ocupațiilor din România și, alături de reprezentanți ai statului, vom face pași concreți pentru a crea infrastructura necesară recunoașterii profesiei”, a declarat Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice, Analist Comportamental (Board Certified Behavior Analyst).Specificul activității unui analist comportamental este diferit de ceea ce face un psiholog.

Mai mult de jumătate dintre aceşti profesionişti nu sunt înscrişi în Colegiul Psihologilor din România deoarece domeniul lor de practică nu intră în sfera de reglementare a acestei organizaţii profesionale şi nu oferă analiştilor comportamentali o specializare care să fie reprezentativă pentru serviciile oferite. Serviciile astfel prestate nu sunt reglementate de nici o instituţie, publică sau privată, nu există standarde clare de specializare pentru furnizori sau de oferire a serviciilor.

Aceste aspecte conduc la o incongruenţă în oferirea serviciilor la nivel naţional, iar în unele situaţii chiar la încălcarea drepturilor beneficiarilor, atunci când sunt aplicate intervenţii ineficiente sau nevalidate ştiinţific.

Meserie nu tocmai nouă, dar neinclusă în COR până acum

Procesul este extrem de dificil pentru că au fost instituții, precum colegiul Psihologilor din România, care au dat aviz negativ pentru introducerea profesiei în COR, însă în același timp nu oferă programe de specializare de lungă durată pentru cei care vor să se specializeze în analiza comportamentală aplicată.

„Un alt motiv este acela că ne dorim să creăm standarde adecvate pentru practicarea profesiei, nu doar o simplă denumire în COR, ce poate fi obținută print-un curs de formare acreditat de ANC. Este important ca ocupația să fie accesată pe baza unor cursuri de specializare de nivel de Master sau curs Posuniversitar”, a mai declarat Anca Dumitrescu, Autism Voice.

Decontarea serviciilor de terapie pentru copiii cu autism

Odată cu decontarea serviciilor de terapie pentru copiii cu autism, familiile vor putea accesa prin intermediul medicilor psihiatri care colaborează cu cabinetele de psihologie decontarea pentru 1-2 ore de terapie pe zi. Procedura este încă în lucru și nu cunoaștem momentan numărul de ore pe lună ce vor fi decontate. Decontarea se va putea face doar pentru cabinetele de psihologie care colaborează cu un medic psihiatru care are contract cu Casa Națională de Sănătate.

Practicarea meseriei de analist comportamental

Până în acest moment, era destul de anevoioasă practicarea meseriei. În lipsa unor reglementări specifice, pentru a obţine dreptul de a profesa, analiştii comportamentali sunt nevoiţi să urmeze o procedură necesară dobândirii atestatului de liberă practică într-una din specializările recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, urmată de o specializare în Analiza Aplicată a Comportamentului. Astfel, costurile pentru exercitarea profesiei ajung să fie foarte mari, resurse considerabile fiind investite pentru dobândirea unei specializări pe care o practică, doar pentru îndeplinirea, din punct de vedere formal, a condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii (obţinerea unei autorizaţii, emiterea facturilor, fiscalizarea veniturilor etc)

Sunt și situații în care analistul comportamental alege să nu se înscrie în Colegiul Psihologilor și drept urmare activitatea sa este bazata strict pe etica personală, nefiind înscris în niciun organism care să îi reglementeze modul de practicare a meseriei. Acest aspect este riscant pentru că pot exista persoane care se autonumesc analist comportamental fără sa fi urmat o specializare de lungă durată.

Ce înseamnă analist comportamental

Applied Behavioral Analysis (ABA) – Analiza Aplicată a Comportamentului (sau terapia ABA cum este cunoscută) se fundamentează pe instrumente validate științific şi tehnici ce pot fi folosite în tratamentul copiilor diagnosticați cu autism.

În România există peste 4000 de profesionişti ABA, dintre care aproximativ 200 au urmat cursuri de specializare în cadrul unei universităţi internaţionale, cursuri aprobate de ABAI –Association for Behavior Analysis International

În jur de 2000 au terminat cursuri de formare continuă în Analiza Aplicată a Comportamentului acreditate de Colegiul Psihologilor din România; tot atâţia sunt absolvenţi de studii superioare (în proporţie foarte mare absolvenţi de psihologie, psihopedagogie specială, asistenţă socială, sociologie, medicină, dar şi din alte domenii) care au absolvit cursuri de introducere în Analiza Aplicată a Comportamentului, cu durata de 40-60 ore, susţinute de analişti comportamentali acreditaţi ca BCBA, BCaBA.3.

Analistul comportamental realizează un plan de intervenţie individualizat în vederea recuperării întârzierii în dezvoltare şi adaptării copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist la mediul în care trăieşte. Fiecare intervenție este particularizată în funcție de aptitudinile, nevoile, interesele și preferinţele beneficiarilor.

Specializarea unui analist comportamental, recunoscută internaţional de ABAI –Association for Behavior Analysis International, are la bază un task list ce se derulează pe parcursul a 315 ore de formare. Un analist comportamental trebuie să parcurgă un program de specializare structurat pe două componente: 320 ore de pregatire teoreticăce acoperăun task list foarte bine structurat; 100 ore de supervizare şi 2 000 ore de practică supervizată. Formarea se întinde pe o perioadă de minim 2 ani.

https://autismvoice.ro/analistul-comportamental-va-fi-introdus-in-codul-ocupatiilor-din-romania/