Consiliul Județean Maramureș investește aproximativ 7 milioane de lei pentru relocarea aducțiunii de apă în Țara

  • Tipărire


Consiliul Județean Maramureș execută lucrări de reabilitare a drumurilor județene, dar și lucrări adiacente, atât în partea de nord, cât și în partea de sud a județului, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.
”O lucrare de mare amploare care se apropie de finalizare este șantierul deschis pentru reabilitarea drumului județean 109F Rogoz – Dămăcuşeni – Târgu Lăpuș – Vălenii Lăpușului – Coroieni – Baba, care a demarat în luna septembrie 2019, urmând să fie finalizat până în luna septembrie 2020. DJ 109 F este o investiție a Consiliului Județean Maramureș şi are o valoare de peste 90 de milioane de lei finanțată prin PNDL1, de către Guvernul României”, a arătat președintele Consiliului Județean Maramureș.
Totodată, aici se realizează o investiție suplimentară de aproximativ 7 milioane de lei, sumă acordată de către administrația județeană pentru relocarea unor conducte de apă pe o distanță de aproximativ 12 kilometri, precum și realizarea a 221 de branșamente de cuplare a locuințelor la noile conducte care nu sunt doar înlocuite, ci și relocate la distanță de drumul județean.
Printr-o adresă trimisă în 30 martie 2020 de către antreprenor, care a fost completată în 28 aprilie 2020 cu un raport justificativ, executantul a solicitat Consiliului Județean Maramureș adaptări ale proiectului tehnic în scopul de a corela lucrările proiectate cu situația reală identificată în teren, respectiv necesitatea relocării aducțiunii de apă în Dămăcușeni pe tronsonul: Târgu Lăpuș - Dămăcușeni – Rogoz și în zona Coroieni – Drăghia Baba. Potrivit directorului Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Maramureș, Vasile Șpan, care este și manager de proiect, aceste lucrări suplimentare sunt necesare deoarece conductele de apă existente sunt extrem de vechi și prezintă numeroase deficiențe. Suma alocată de Consiliul Județean în acest sens este de 5,5 miloane de lei fără TVA și reprezintă cheltuieli neeligibile care sunt suportate în întregime de către administrația județeană.Tronsonul de drum județean care se reabilitează în cadrul acestui proiect are o lungime efectivă de 27,426 km și străbate localitățile: Baba, Drăghia, Coroieni, Văleni, Răzoare, Târgu Lăpuș, Dămăcușeni și Rogoz, dar se și intersectează cu următoarele drumuri publice clasificate: DC 39 (Vălenii Lăpuşului), DC 57(Drăghia), DC 55 (Coroieni), DJ 109G (Vălenii Lăpuşului), DC 52 (Răzoare), DN 18B (Târgu Lăpuş) și DJ 171(Rogoz).
Principalele lucrări executate în cadrul proiectului de reabilitare a drumului DJ109F sunt: refacerea structurii rutiere, lucrări de colectare și evacuare a apelor pluvial, amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale, amenajare stații de autobuz și parcări, reabilitare poduri și podețe, lucrări de consolidare, lucrări de înlăturare a efectului alunecărilor de teren, lucrări pentru siguranța circulației. Proiectarea și execuția lucrărilor este realizată de către Asocierea S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. - S.C. EXPLAN S.R.L. prin S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. (lider de asociere) în calitate de Antreprenor.