Raportul de activitate pe anul 2013 al Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • Tipărire


1. Prezentare  generală

In indeplinirea obiectivelor prevazute de Legea 108/1999, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures a desfasurat pe parcursul anului 2013 activitati specifice, urmarind respectarea aplicarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia salariatilor ce lucreaza in conditii deosebite.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures, si-a desfasurat activitatea pe anul 2013 cu un numar de 15 inspectori de munca SSM.

Programul de Actiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures pentru anul 2013 a reprezentat baza organizarii si desfasurarii activitatii de inspectie a muncii fiind permanent adaptat masurilor care au fost dispuse de conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Actiunile din Programul Cadru de actiuni pentru anul 2013 au urmarit imbunatatirea starii de securitate si sanatate in munca, in special in acele domenii de activitate in care s-au produs un numar mare de accidente de munca si imbolnaviri profesionale. In acest sens au fost utilizate metode de inspectie si proceduri aliniate celor mai bune practici folosite in tarile membre ale Uniunii Europene.

S-a urmarit constientizarea angajatorilor si lucratorilor asupra rolului securitatii si sanatatii in munca, constientizarea angajatorilor privind imbunatatirea conditiilor de munca in conformitate cu strategia comunitara, care dezvolta conceptul de “stare de bine la locul de munca” prin asigurarea unor conditii de munca care sa satisfaca nevoile fizice, morale si sociale ale lucratorilor, lucru care sa conduca la scaderea numarului de accidente de munca si imbolnaviri profesionale.      

In vederea informarii angajatorilor in ceea ce priveste modificarile aduse legislatiei in domeniul securitatii si santatii in munca au fost organizate intalniri cu angajatorii si cu reprezentantii acestora. Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş a organizat pe parcursul anului 2013 o serie de întâlniri cu angajatorii, cu rol de promovare a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă.

S-a avut in vedere sustinerea activitatii Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca din intreprinderi, ca forma de implicare a lucratorilor in luarea deciziilor privind  securitatea si sanatatea in munca, verificandu-se modul de constituire si activitatea acestora in societatile reprezentative din judet.

2. Statistici privind controalele efectuate

 

2.1. Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramures, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

 

INDICATORI  SPECIFICI

Anul 2012

 

Anul 2013

 

1.

Număr de unităţi controlate:

1736

2004

2.

Număr de controale efectuate:

1954

2247

3.

Fond de timp disponibil (în zile):

3765

3946

4.

 

Fond de timp utilizat (în zile):

 

 

nr. zile, în domeniul SSM, utilizate pentru:

3294

3469

• controale preventive

2616

2742

• cercetare evenimente

286

150

• consultanţă şi expertiză

20

40

• participare la determinări de noxe

0

2

• participari la CSSM

-

11

• avizare dosare de cercetare

-

69

• instruiri

141

130

• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii

6

15

• lucrări de birou

225

310

• perfecţionare profesională

0

0

 

2.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă

În anul 2013, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale au crescut faţă de aceeasi perioada a anului anterior, numărul angajaţilor din unităţile controlate fiind de 53677 din care 23656 femei si 104 de tineri. Astfel, numărul controalelor efectuate a fost de 1953, reprezentând o creştere de 1,307% faţă de anul 2012.

În cursul anului 2013, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Indicatori pentru domeniul agricultură

          Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 121, ceea ce reprezintă o creştere de 1.08 % faţă de anul 2012.

          Numărul de unităţi controlate în anul 2013  a fost de 27, faţă de 30 în anul anterior.

          Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 460, faţă de 535 în anul anterior.

Distribuţia angajaţilor din firmele controlate este următoarea:

 • 242 bărbaţi;
 • 218 femei.

          Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură, în anul 2013, a fost de 1110, reprezentând o creştere cu 1,025% faţă de aceeasi perioada a anului anterior.

Indicatori pentru domeniul minier

          Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 65, ceea ce reprezintă o creştere de 1.12 % faţă de anul 2012.

          Numărul de unităţi controlate în anul 2013  a fost de 34, faţă de 25 în anul anterior.

          Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 344, faţă de 368 în anul anterior.

Distribuţia angajaţilor din firmele controlate este următoarea:

 • 301 bărbaţi;
 • 43 femei.

          Numărul mediu de angajaţi în anul 2013, a fost de 445, reprezentând o scadere cu 0,015% faţă de anul anterior.

 

Indicatori pentru domeniul transporturi

          Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 855, ceea ce reprezintă o creştere de 1.056 % faţă de anul 2012.

          Numărul de unităţi controlate în anul 2013  a fost de 60, faţă de 61 în anul anterior.

          Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 1390, faţă de 1259 în anul anterior.

Distribuţia angajaţilor din firmele controlate este următoarea:

 • 1128 bărbaţi;
 • 262 femei.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2013, a fost de 5022, reprezentând o creştere cu 1,057% faţă de anul anterior.

 

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În anul 2013, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă din acest domeniu a fost de 3946 zile, distribuit astfel:

 • 2742 zile pentru activitatea de prevenire, cu 1,048% mai mult faţă de anul 2012;
 • 40 zile pentru consultanţă şi expertiză în domeniul SSM cu 20,0 % , mai multe faţă de anul 2012;
 • 150 zile pentru cercetarea evenimentelor, cu 19,06% mai putine faţă de anul 2012;
 • 2 zile pentru participarea la determinări de noxe;
 • 11 zile pentru participarea la CSSM;
 • 69 zile pentru avizarea dosarelor de cercetare intocmite de catre angajatori;
 • 15 zile pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, cu 21,4% , mai multe faţă de anul 2012;
 • 310 zile pentru lucrările de birou, cu 1,37% mai multe faţă de aceeasi perioada a anului anterior;
 • 130 zile pentru instruirea persoanelor cu atribuţii în domeniul SSM;

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

În anul 2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramures a autorizat sau a avizat, după caz:

 • funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006,
 • producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995.

În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor.

 

Nr. total unităţi autorizate/avizate

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale

Legea nr. 319/2006

Legea nr. 126/1995

Alte legi

135

94

29

12

 3.     Statistici privind sancţiunile aplicate

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice:

      aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale;

      aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.

        În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi:

      anularea sau retragerea autorizării de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

      sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul constatator;

      sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca fiind infracţiuni;

      cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă.

 

Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate

 

 

INDICATORI

Anul 2012

 

Anul 2013

 

1.

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate:

3704

3606

2.

Valoarea sancţiunilor aplicate (lei):

710.500

603.500

3.

Numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor
competente

1

1

4.

Numărul locurilor de muncă a căror activitate a fost sistată

5

0

5.

Numărul echipamentelor de muncă oprite din funcţionare

3

5

  3.1. Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2013 a fost de 3606, faţă de 3704 in aceeasi perioada a anului anterior. Cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate în anul 2013 a fost de 603.500 lei, cu 1.17% mai mic faţă de cel înregistrat în aceeasi perioada a anului anterior.

          Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramures în anul 2013, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel:

 

INDICATORI

Anul 2012

 

Anul 2013

 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:

3704

3606

 • nr. amenzi

111

104

 • nr. avertismente

3593

3502

Valoare amenzi aplicate (lei)

710.500

603.500

Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate

3661

3571

Nr. sistări de activitate

5

0

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare

3

5

 

          În anul 2013 au fost contestate, si sunt încă pe rolul instanţelor de judecata un numar de 7 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

          În anul 2013, pentru nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a fost facuta o propunere de cercetare penala înaintata organelor de urmărire penală.

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus o serie de sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: oprirea din funcţionare a 5 echipamente de muncă, din cauza existenţei unei stări de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională.

 

Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale

 

AGRICULTURĂ

2013

 

TRANSPORTURI

2013

Nr. total de sancţiuni contravenţionale:

57

 

Nr. total de sancţiuni contravenţionale:

94

 • nr. avertismente

55

 

 • nr. avertismente

88

 • nr. amenzi contravenţionale

2

 

 • nr. amenzi contravenţionale

6

Nr. total de propuneri de urmărire penală

0

 

Nr. total de propuneri de urmărire penală

0

Nr. total de sistări:

0

 

Nr. total de sistări:

0

 • locuri de muncă

0

 

 • locuri de muncă

0

 • echipamente de muncă

0

 

 • echipamente de muncă

0

INDUSTRIA MINIERĂ

2013

 

COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII

2013

Nr. total de sancţiuni contravenţionale:

64

 

Nr. total de sancţiuni contravenţionale:

3355

 • nr. avertismente

64

 

 • nr. avertismente

3259

 • nr. amenzi contravenţionale

0

 

 • nr. amenzi contravenţionale

96

Nr. total de propuneri de urmărire penală

0

 

Nr. total de propuneri de urmărire penală

1

Nr. total de sistări:

0

 

Nr. total de sistări:

3

 • locuri de muncă

0

 

 • locuri de muncă

1

 • echipamente de muncă

0

 

 • echipamente de muncă

5

 

3.2. Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei

          Pentru neconformităţile constatate în domeniul supravegherii pieţei produselor, inspectorii de muncă au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale. De asemenea au fost dispuse 6 măsuri de punere în conformitate.

 4. Rezultatele  acţiunilor  planificate

Principalele acţiuni prevăzute în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2013 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniile: securitate şi sănătate în muncă si supravegherea pietei.

 

4.1. Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii

         

          Conform Metodologiei de desfăşurare a Campaniei, în anul s-au efectuat activitatile urmatoare:

 • s-au nominalizat inspectorii de munca care formeaza grupul local de lucru;
 • s-au comunicat grupului central de lucru datele de contact ale membrilor grupului local
 • s-au stabilt resursele necesare pe plan local;
 • s-a prezentat metodologia campaniei de către grupul local de lucru tuturor           inspectorilor S.S.M. nominalizaţi pentru efectuarea controalelor;

Pe parcursul trimestrului II si III au fost demarate controale la angajatori, rezultatele campaniei fiind urmatoarele:

      au fost efectuate 62 controale;

      au fost constatate 78 neconformităţi;

      au fost dispuse 78 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 78 sancţiuni contravenţionale, din care 78 avertismente;

 

4.2. Organizarea si desfasurarea Saptamanii Europene de Securitate si Sanatate in Munca sub egida agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca-,,locuri de munca sigure si sanatoase-impreuna pentru prevenirea riscurilor

 

S-au conceput, editat şi transmis la I.T.M. Sibiu doua lucrări cu caracter ştiinţific  în format de prezentare şi de tipărire, conform instrucţiunilor stabilite de organizator.

          S-au stabilit persoanele, în număr de doua, care au participat la Simpozionul tehnico-ştiinţific dedicat Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă in perioada 21 - 23 octombrie 2013 organizat de I.T.M. Sibiu.

          Au fost prezentate principalele concluzii cu ocazia unei intalniri care a fost organizate de ITM Maramures, la care au participat un numar de 19 persoane,  angajatori, reprezentanti ai angajatorilor, lucratori desemnati si reprezentanti ai societatii civile si sindicatelor.
 

4.3. Campanie nationala privind implementarea proiectului ,,Valente culturale in domeniul securitatii si sanatatii in munca”

          Campania s-a desfăşurat în perioada 14 ianuarie 2013-28 iunie 2013, incluzând un modul de instruire şi predare corespunzător nivelului clasei a X-a şi a avut ca scop formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor  din licee şi şcoli profesionale.  

          În cadrul campaniei ,,Valente culturale in domeniul securitatii si sanatatii in munca” din Programul cadru al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013 s-au desfăşurat următoarele etape:

 • S-a încheiat protocolul de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş cu Nr. 1508/22.01.2013 ;
 • S-a stabilit de comun acord  implementarea programului într-un număr de 8 unităţi şcolare cu profil tehnic situate în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tg. Lăpuş şi Baia Sprie ;
 • Au  fost selecţionate 22 clase şi 22 cadre didactice din cele 8 unităţi şcolare;
 • În data de 14.02.2013, la sediul ITM Maramureş au fost informaţi şi instruiţi profesorii coordonatori din cele 8 unităţi şcolare privind derularea programului şi au fost diseminate materialele suport de curs ;
 • A avut loc predarea materialelor la orele de curs in unităţile şcolare selecţionate, au participat un număr 483 elevi. Materialele predate au suscitat un real interes din partea elevilor şi profesorilor, având în vedere utilitatea informaţiilor pe care acestea le conţin, ele deschizând un orizont nou de abordare a problematicii de securitate şi sănătate în muncă.
 • Acţiunea s-a finalizat la nivel local cu completarea şi centralizarea răspunsurilor din chestionarele de opinie atât pentru elevi cât şi pentru profesori care au primit diplome de participare.

            Pe parcursul trimestrului III s-a încheiat Protocolul de parteneriat nr. 13036/09.09.2013 cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, privind obiectivele campaniei pe anul scolar 2013 – 2014 precum şi  nominalizarea de comun acord a  şase unităţi şcolare în care se va derula acţiunea.

4.4. Campanie nationala privind riscurile psihosociale la locul locul de munca

 

      Obiectivele campaniei:

      prevenirea riscurilor psihosociale la locul de munca;

      constientizarea angajatorilor si lucratorilor privind riscurilor psihosociale la locul de munca;

     Conform Metodologiei de desfăşurare a Campaniei, în anul 2013 grupul central de lucru a elaborat metodologia campaniei chestionarele, care urmeaza sa fie utilizate si machetele de raportare.

     S-au efectuat vizite la 6 angajatori; 4 angajatori care au activitate de comert in magazine mari si 2 angajatori cu activitate in domeniu bancar.

     S-au centralizat raspunsurile din chestionare conform metodologiei actiunii, rapoartele sintetice au fost transmise la Inspectia Muncii.

 

4.5. Campanie naţională  privind constientizarea conducatorilor auto privind riscurile profesionale si verificarea respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca la operatorii de transport licentiati pentru transportul rutier de persoane.

   Obiectivele campaniei:

      cresterea gradului de constientizare a lucratorilor care in exercitarea sarcinilor de serviciu efectueaza transporturi de persoane;

      cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care efectueaza activitati economice de transport rutier de persoane, referitor la:

 • crearea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru conducatorii auto;
 • utilizarea unor echipamente de munca (autobuze, microbuze) fara pericol din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

      Pe parcursul anului 2013, conform metodologiei, au fost efectuate urmatoarele actiuni:

 • s-a nominalizat grupul local de lucru;
 • au fost nominalizati 10 operatori de transport persoane din judet, care participa la desfasurarea campaniei;
 • s-a realizat constientizarea lucratorilor din cele 10 intreprinderi nominalizate, prin participarea inspectorilor de munca la sedintele de instruire a lucratorilor;
 • s-au efectuat controale conform tematicii transmise de Inspectia Muncii la 8 din cei 10 operatori de transport, constatandu-se 7 deficiente pentru care s-au dispus masuri de intrare in legalitate, si s-au aplicat 7 avertismente. 

4.6. Campanie naţioanala de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfaşurarea activităţilor cu articole pirotehnice

 

Obiectivele campaniei:

      verificarea respectarii de catre comerciantii de articole pirotehnice a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

      eliminarea tuturor neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate;

      creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor si a lucratorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

      Rezultatele actiunii sunt urmatoarele

      au fost efectuate 6 controale;

      au fost constatate 7 neconformităţi;

      au fost dispuse 7 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale – avertismente;

      s-a facut o propunere de cercetare penala.

4.7. Campanie nationala de informare si constientizare a angajatorilor si lucratorilor  din IMM privind riscuri noi si emergente la locul de munca, mijloace de aplicare a prevederilor legale si bune practici europene.

 

Obiectivele campaniei:

      informarea si constientizarea angajatorilor si lucratorilor din aproximativ 1260 de IMM la nivel national, privind riscurile noi si emergente la locurile de munca;

      mijloace de aplicare a prevederilor legale si bune practici europene referitoare la riscurile noi si emergente.

      Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013 conform metodologiei, au fost efectuate urmatoarele actiuni:

 • s-a nominalizat grupul local de lucru;
 • au fost selectate 35 de IMM, care vor participa la desfasurarea campaniei;
 • s-au elaborat materialele necasare desfasurarii campaniei;
 • s-au stabilit locatiile si datele de desfasurare a actiunilor de informare si constientizare;
 • s-a realizat doua actiuni de informare si constientizare la care au fost prezente 51 de persoane (angajatori, lucratori, reprezentanti ai lucratorilor, lucratori desemnati)

4.8. Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in dimeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, coordonat de catre comisia Europeana       

          S-au controlat un număr de 46 societăţi, din care 40-distribuitori şi 6- importatori  verificându-se prin sondaj un număr de 287 produse, pentru care  s-a urmărit respectarea prevederilor O.G. NR. 20/18.08.2010, a H.G. 306/2011 prind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei  Uniunii Europene şi a Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi supravegherea pieţei în domeniile reglementate: Echipamente de joasă tensiune - 99 produse; Maşini industriale - 209 produse;   Emisii de zgomot - 139 produse;  Motoare termice - 111 produse; Echipamente individuale de protecţie - 35 produse;  Medii potenţial explozive -0 produse, Articole pirotehnice -31 produse.

         Principalele neconformităţi constatate sunt: declaraţii de conformitate care nu sunt prezentate imediat sau nu au valabilitate,  neaplicarea tuturor marcajelor cerute de directivele aplicabile acestor produse.  S-au dispus un număr de 6 măsuri pentru respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul supravegherii pieţei şi libera circulaţie a produselor. S-a formulat sesizări privind punerea în conformitate a 6 produse . Cu ocazia controalelor au fost informaţi şi instruiţi agenţii economici în legătură cu legislaţia în vigoare în domeniul supravegherii pieţei respectiv O.G. Nr. 20/18.08.2011 şi HG 306/23.03.201, Regulamentul (CE) nr. 765/2008, precum şi principalele prevederi ale directivelor aplicabile produselor verificate.

4.9. Actiune privind verificarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca specifice domeniilor constructiilor de cladiri si a lucrarilor speciale de constructii.

 

 Obiectivele campaniei:

      Obiective generale

 • Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor din comeniul constructiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, bunele practici in domeniu si a rolului culturii de prevenire a riscurilor profesionale
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din producerea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale

      Obiective specifice

 • Utilizarea echipamentelor de munca corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in activitatile ce impun lucrul la inaltime si la lucrarile de sapaturi;
 • Asigurarea si utilizarea la echipamentele de munca de masuri corespunzatoare privind protectia impotriva electrocutarii;
 • Respectarea prevederilor privind autorizarea echipamentelor de munca de ridicat si autorizarea/instruirea personalului deservent;
 • Asigurarea de echipament individual de protectie si verificarea modului de utilizate a acestuia.

      Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013, conform metodologiei, au fost efectuate urmatoarele actiuni:

      au avut loc doua actiuni de control ocazie cu care au fost verificati un  numar de 19 angajatori, s-au constatat un numar de 24 deficiente, pentru care s-au dispus masuri de intrare in legalitate, a fost oprit din activitate un echipament de munca si au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 11000 ron;

      s-a organizat o intrunire de constientizare si instruire a unui numar de 35 de persoane, reprezentanti ai agentilor economici cu activitate de constructii, ocazie cu care au fost prezentate si comentate cauzele si imprejurarile aciidentelor de munca cercetate la nivel local.

4.10. Actiune privind verificarea unitatilor care executa si exploateaza sisteme de alimentare cu gaze naturale privind respectarea actelor normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca 

Obiectivele campaniei:

      verificarea respectarii de catre angajatorii din unitatile din domeniul proiectari, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

      diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatorii din domeniul proiectari, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale a prevederilor legale mentionate;

      eliminarea tuturor neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate;

      creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor si a lucratorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Rezultatele actiunii sunt urmatoarele

      au fost efectuate 12 controale;

      au fost constatate 22 neconformităţi;

      au fost dispuse 22 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 22 sancţiuni contravenţionale – avertismente.

 

4.11. Actiune de constientizare privind un mediu de munca sigur in activitatea de asistenta medicala

Obiectivele actiunii:

      Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea asigurării şi respectării prevederilor legale în vederea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici;

       Creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor în ceea ce priveşte riscurile activităţilor care implică manipularea agenţilor biologici;

      Stabilirea măsurilor care se impun, pentru:

 • implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
 • protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor;
 • eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

      Pe parcursul semestrului I 2013 conform metodologiei, au fost efectuate urmatoarele actiuni:

 • s-a nominalizat grupul local de lucru;
 • au fost selectate 27 de unitati, care vor participa la desfasurarea campaniei;
 • s-au elaborat materialele necasare desfasurarii campaniei;
 • s-au stabilit locatiile si datele de desfasurare a actiunilor de informare si constientizare;
 • s-a realizat doua actiuni de informare si constientizare la care au fost prezente 23 de persoane, reprezentand tot atatea unitati.

      Pe parcursul semestrului II 2013 conform metodologiei, au fost efectuate controale la unitatile selectate, rezultatele actiunii sunt urmatoarele:

      au fost efectuate 24 controale;

      au fost constatate 40 neconformităţi;

      au fost dispuse 40 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 40 sancţiuni contravenţionale la 23 dintre angajatorii controlati;

 

4.12. Acţiune privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care efectuează activităţi conexe aeroporturilor civile

 Obiectivele campaniei:

 • Verificarea modului de respectare de catre angajatori a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Verificarea modului în care se realizeaza coordonarea acţiunilor în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirea riscurilor profesionale;
 • Asigurarea EIP specifice activitatilor desfasurate pe suprafetele aeroportului;

            Pe parcursul anului 2013 conform metodologiei, au fost efectuate controale la unitatile selectate, rezultatele actiunii sunt urmatoarele:

      au fost efectuate 4 controale;

      au fost constatate 5 neconformităţi;

      au fost dispuse 5 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale.

 

4.13. Actiune privind implementare legislatiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006-industria extractiva de suprafata si subteran.

Obiectivele campaniei:

 • Verificarea modului de respectare de catre angajatori a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Verificarea modului in care serviciile interne de prevenire si protectie isi desfasoara activitatea;
 • Adoptarea unor masuri de prevenire a caderilor de la acelasi nivel;
 • Verificarea modului de respectare a tehnologiilor de lucru;

 In trimestrul III, conform geraficului de realizare a actiunii s-au efectuat 12 controale la societati cu activitate in industria extractivă de suprafaţă, au fost constatate un  numar de 20 deficiente si s-au aplicat 20  de avertismente.

4.14. Actiune privind verificarea modului in care agentii economici respecta prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca in activitatile de transport intern, depozitare si utilizare a substantelor de uz fitosanitar si a ingrasamintelor chimice in agricultura

 

            In anul 2013, în cadrul acţiunii nr. 15 din programul cadru,  au fost efectuate controale în sectoarele de activitate repartizate, respectiv în agricultură, pentru aprofundarea legislatiei armonizate şi  pentru care s-a aplicat metodologia din programul cadru de actiuni pe anul 2013.

            Rezultatele campaniei sunt urmatoarele

      au fost efectuate 26 controale;

      au fost constatate 51 neconformităţi;

      au fost dispuse 51 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 51 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi in valoare de 20000 ron;

         

4.15. Actiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi(0-9 lucratori) si masurile de prevenire si protectie aplicate.

   Obiectivele campaniei:

 • Monitorizarea respectarii prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale in microintreprinderi;
 • constientizarea angajatorilor privind necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • identificarea situatiei actuale a activitatilor de prevenire si protectie realizate in microintreprinderi.

      Pe parcursul semestrului I 2013, conform metodologiei, au fost efectuate urmatoarele actiuni:

 • s-a nominalizat grupul local de lucru;
 • au fost nominalizate microintreprinderile care vor participa la actiunea de monitorizare;
 • s-au transmis microintreprinderilor chestionarele privind respectarea cerintelor minime generale de securitate si sanatate in munca;
 • s-au centralizat chestionarele returnate de catre microintreprinderi;
 • pe baza raspunsurilor date de angajatori s-au stabilit microintreprinderile la care urmeaza a se efectua controale.

          Pe parcursul semestrului II s-a finalizat actiunea de control la microintreprinderi rezultatele actiunii fiind urmatoarele:

      au fost efectuate 147 controale;

      au fost constatate 165 neconformităţi;

      au fost dispuse 165 măsuri de aducere în conformitate;

      s-au aplicat 165 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi in valoare de 20000 ron;

4.16. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea tehnologiilor de exploatare în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere.

Obiectivele campaniei:

 • Monitorizarea respectarilor prevederilor in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Verificarea modului de respectare a tehnologiilor de exploatare;
 • Verificarea modului de utilizare a echipamentelor de munca.

          In anul 2013 s-au efectuat 13 controale la societati cu activitate de exploatare forestiera, au fost constatate un  numar de 21 deficiente pentru care s-au dispus masuri de intrare in legalitate si s-au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 39000 ron.  

          Exemple de neconformitati constatate frecvent:

 • neutilizarea echipamentelor individuale de protectie;
 • lipsa procesului tehnologic de exploatare;
 • semnalizare de securitate incompleta sau lipsa.

4.17. Control privind respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la agenţii economici care fabrică mobilă.

Obiectivele campaniei:

 • Monitorizarea respectarilor prevederilor in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Verificarea modului de respectare a tehnologiilor de lucru;
 • Verificarea modului de utilizare a echipamentelor de munca.

           In primele 9 luni ale anului 2013 s-au efectuat 21 controale la societati cu activitate de fabricare de mobilier, au fost constatate un  numar de 44 deficiente si s-au aplicat 44  de avertismente.

4.18. Sesiune de informare a producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind bunele practici şi noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţă a produselor

          Conform metodologiei de desfăşurare a acţiunii la nivel de ITM Maramureş s-a nominalizat grupul de lucru,  s-au stabilit locaţiile şi datele de desfăşurare a sesiunilor de comunicări, precum şi materialele care se vor prezenta.

          În data de 18 iulie s-a desfăşurat la Baia Mare sesiunea de informare la care au participat 20 reprezentanţii ai societăţilor comerciale, care au completat chestionarele de opinie, la finele prezentării materialelor şi dezbaterilor ulterioare.

          În data de 23 octombrie s-a desfăşurat la Sighetu Marmatiei sesiunea de informare la care au participat 19 reprezentanţii ai societăţilor comerciale.

          Raportul sintetic privind chestionarele de opinie si propunerile participantilor a fost transmis la Inspectia Muncii.

 5. Statistici ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

5.1. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2013

       In anul 2013, in judetul Maramures au fost inregistrate un numar de  90 accidente de munca in urma carora au rezultat incapacitati temporare de munca si 6 accidente de munca mortale.

      un accident mortal la S.C. FOREST TODERESCU S.R.L. Borsa, firma cu activitate de exploatari forestiere, ca urmare a caderii unui arbore peste lucrator la o exploatere forestiera din Belgia;

      un accident mortal la I.I. POP V GHEORGHE din Sighetu Marmatiei, firma cu activitate de comert, ca urmare a unei agresiuni;

      un accident mortal la S.C. NARLUC S.R.L. Basesti, firma cu activitate de cresterea animalelor, ca urmare a unei caderii de la inaltime;

      un accident mortal la S.C. RIPMEX GRUP S.R.L. Baia mare, firma cu activitate de constructii, ca urmare a surparii malului unei lucrari de canalizare.

      un accident mortal la MICULAICIUC A. IOAN I.I Repedea, firma cu activitate de exploatare forestiera, ca urmare a rasturnarii unui T.A.F.;

      un accident mortal la S.C. ZOG S.R.L. Seini, firma cu activitate de productie geamuri, ca urmare a eveniment rutier produs in jud. Satu Mare.

'Descrierea sectiunii

Nr. total de accidente

Nr accidente cu itm

Nr. accidente mortale

TOTAL 2013

96

90

6

Agricultură, silvicultură şi pescuit

6

3

3

Industria extractivă

0

0

0

Industria prelucrătoare

65

64

1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă

0

0

0

Distribuţia apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

0

0

0

Construcţii

12

11

1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

2

1

1

Transport şi depozitare

5

5

0

Hoteluri şi restaurante

0

0

0

Informaţii şi comunicaţii

1

1

0

Intermedieri financiare şi asigurari

0

0

0

Tranzacţii imobiliare

0

0

0

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1

1

0

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1

1

0

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale in sistemul public

2

2

0

Învăţământ

0

0

0

Sănătate şi asistenţă socială

1

1

0

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

0

0

0

Alte activităţi de servicii

0

0

0

Activităţi ale gospodăriilor private în calit.de angajator de personal casnic

0

0

0

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor  extrateritoriale

0

0

0

 

          Numărul total de zile de ITM pierdute ca urmare a accidentelor de muncă, aferent persoanelor pentru care urmările accidentului s-au terminat în perioada de raportare este de 4142 zile.

      Indicele de frecvenţă (IF) care indică frecvenţa de accidentare, respectiv, câţi accidentaţi revin la 1000 de lucrători şi se determină astfel: IF = (nr. total accidentaţi/ nr. mediu de salariaţi) x 1000 pentru o anumită perioadă de raportare.

                        IF = 0,89

 

      Indicele de gravitate (IG) care indică amploarea accidentelor unei ramuri, determinat de numărul total de zile pierdute, raportat la 1000 lucrători. IG = (nr. total de zile calendaristice de ITM/ nr. mediu de salariaţi)x 1000.

                       IG = 76,57

      Indicele de durată medie (IDM) exprimă numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat. IDM = (nr. zile calendaristice de ITM/ nr. total accidentaţi ce au încheiat ITM în perioada de raportare) IDM determină gravitatea accidentului precum şi eficienţa medicinei recuperatorii

                        IDM = 107,53

 

5.2. Aspecte generale ale morbidităţii profesionale

          Situatia bolilor profesionale inregistrate in cursul anului 2013 , in urma  cercetarii cazurilor semnalate este urmatoarea :

Conform  cu datele  din  tabelul  de  mai  sus , in  situatia  anului  2013 , se  constata   comparativ  cu  situatia  similara  a  anului  2012 o  crestere  nesemnificativa.

     Ponderile bolilor profesionale cele mai semnificative in bilantul actual 2013, este urmatoarea :

-         boli ale aparatului respirator                 23 %

-         boli ale analizatorului auditiv               23 %

-         boli musculo scheletale                         41 %

-         boli provocate de expunerea la plumb  13 %