Sediile Birourilor Electorale de Circumscripṭie constituite la nivelul judeṭului Maramureṣ

  • Tipărire


Având în vedere desfãṣurarea alegerilor pentru autoritãṭilor administraṭiei publice locale ṣi prevederilor art.29 din Legea 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.2 alin (3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, sediile Birourilor Electorale de Circumscripṭie constituite la nivelul judeṭului Maramureṣ sunt:
 
•        Biroul Electoral de Circumscripție Județeană își are sediul la Palatul Administrativ, camera 104;


 
•        Birourile electorale de circumscripție organizate la nivelul fiecărei unitați administrativ teritoriale din județ, vor avea sediile la primăriile de municipii, orașe sau comune, exceptând Comuna Cerneşti unde sediul Biroului electoral de circumscripţie comunală este la Centrul Cultural Cerneşti.
 
•        Programul de activitate al fiecărui birou electoral de circumscripție va fi afișat la sediul acestuia.
 
      Informaṭii ṣi detalii cu privire la alegerile pentru autoritãṭile administraṭiei publice locale din anul 2020, se gãsesc pe site-ul Instituṭiei Prefectului- Judeṭul Maramureṣ: https://mm.prefectura.mai.gov.ro