Noi măsuri de prevenire și combatere a infecțiilor cu COVID-19 stabilite pentru angajații Consiliului Județean Maramureș și cei ai instituțiilor din subordine

  • Tipărire


Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a emis o dispoziție privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID-19, aplicabile pe durata stării de alertă, atât pentru instituțiile care își desfășoară activitatea în cadrul Palatului Administrativ, cât și pentru instituțiile din subordinea Consiliului Județean Maramureș.

În ceea ce privește măsurile adresate instituțiilor care își desfășoară activitatea în sediul Palatului administrativ, acestea prevăd reguli privind accesul în clădire, utilizarea spațiilor comune precum și privind igienizarea și dezinfecția. Măsurile stabilite vor fi aduse la cunoștința persoanelor care doresc să intre în Palatul Administrativ prin plasarea de afișe la intrările principale ale clădirii.

Accesul în clădire a personalului din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș, precum și a celorlalte instituții care își desfășoară activitatea în cadrul Palatului Administrativ se face pe bază de legitimație, programul de lucru fiind stabilit astfel încât să se evite aglomerarea spațiilor comune, la începerea și terminarea acestuia. Utilizarea ușii de acces spre cantina aparținând S.C. „Drumuri-Poduri Maramureș” S.A., situată la demisolul clădirii, va rămâne, în continuare, interzisă.Toate persoanele care intră în clădire au obligația de a purta mască și de a utiliza biocidele amplasate la intrare pentru dezinfecția mâinilor. De asemenea, în zonele de acces în clădire vor fi amplasate covorașe dezinfectante.

La intrarea în cele două corpuri ale clădirii, triajul epidemiologic va fi realizat prin controlul temperaturii personalului și a vizitatorilor, în acest scop fiind utilizate termometre digitale cu laser/ videocamere cu termoviziune. Se va interzice accesul în clădire pentru persoanele a căror temperatură corporală, măsurată la intrare, depășește 37,3°C.

Spațiile comune precum holurile de acces, scările de acces, grupurile sanitare, registratura și spațiile utilizate pentru relațiile cu publicul vor fi dezinfectate zilnic. Garajul, holurile de la subsol, atelierele de lucru, magaziile și alte spații de depozitare se vor dezinfecta cu o frecvență săptămânală. Dezinfecția sălilor de ședință se va efectua săptămânal sau ori de câte ori vor fi utilizate.

Persoanele din afara instituțiilor cu sediul în Palatul Administrativ, incusiv personalul firmelor care asigură servicii de poștă/ curierat vor avea acces doar în spațiile amenajate pentru depunerea de petiții, sesizări sau alte documente scrise și doar după legtitimarea și notarea acestora în registrul special de evidență.

Instituțiile din subordinea Consiliului Județean Maramureș: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Complexul Astronomic Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș, își vor desfășura activitatea cu respectarea reglementărilor stabilite prin actele normative aplicabile domeniului specific de activitate și a propriilor regulamente/ programe de măsuri.

Dispoziția președintelui Consiliului Județean Maramureș prevede însă, pentru aceste instituții, o serie de cerințe generale privind programul de lucru, modul de acces al vizitatorilor, traseele, precum și alte măsuri organizatorice. În cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Maramureș se va asigura triajul epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte.

Spațiile utilizate de vizitatori se vor dezinfecta cu o frecvență zilnică, iar la intrarea în aceste zone vor fi amplasate covoare de igienizare și dispozitive cu biocid. Periodic, se va proceda și la curățenia și igienizarea spațiilor de lucru precum holuri, birouri și alte spații de tranzit, prin utilizarea materialelor de dezinfecție.

Entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați vor avea programul de lucru decalat, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum o oră, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal.

Atât personalul propriu, cât și vizitatorii vor respecta măsurile de distanțare fizică, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate. Personalul va utiliza materiale de protecție individuală.

La nivelul muzeelor, bibliotecilor și sălilor de expoziții se vor stabili măsuri de prevenire și protecție proprii pentru desfășurarea activităților culturale din spațiile special destinate. Traseele de vizitare vor fi marcate prin indicatoare vizibile, iar ușile de acces vor fi utilizate separat pentru intrarea și ieșirea din instituție sau din spațiile de vizitare.

Fiecare instituție va aduce programul propriu de măsuri la cunoștința executivului Consiliului Județean Maramureș, acesta putând face propuneri de modificare a măsurilor.