Alexa şi-a găsit naşul. Va plăti 500 de lei pe zi după ignorarea unei decizii judecătoreşti

  • Tipărire


Magistraţii Judecătoriei Cluj Napoca au dispus la sfârşitul lunii ianuarie, că deţinătorul publicaţiei Ziar de Cluj, Alexa Liviu Doru Alin trebuie să-i plătească suma de 500 de lei pe zi, reclamantului Vlad Sergiu Stănescu, începând din data de 22 septembrie 2017, până la publicarea unei sentinţe, dintr-un proces de calomnie pierdut de jurnalist în urmă cu doi ani.
Stănescu a câştigat în anul 2016, litigiul cu Alexa, după ce controversatul jurnalist a scris în toamna anului 2014, că acesta ar avea legătură cu o afacere suspectă, Sătmărenii Răzvan Micul şi fraţii Băbăşan aduc a GIO (Citiţi aici articolul). Materialul venea la o lună după ce petentul, CEO al firmei MindMagnet fusese răsfăţat într-un reportaj publicitar. Citiţi aici articolul)
Vlad Sergiu Stănescu este consultant financiar, CEO al firmei MindMagnet, cu domiciliul profesional înregistrat în comuna clujeană Chinteni. Liviu Alexa este lider detaşat în peisajul media, prin procesele de calomnie înregistrate pe rolul instanţelor de judecată clujene.

Printre victimele condeiului său toxic, se numără prorectorul UBB Ioan Bolovan, (unde de asemenea a ignorat decizia instanţei, în acest caz de a şterge articolul Bolovan, securistofilul de la UBB e un ipocrit, citiţi aici), Ovidiu Vasu, director CS Universitatea, (campanie de denigrare, cu un exemplu, Ovidiu Vasu trebuie să demisioneze , citiţi aici), Remus Florescu, preşedinte APPC (Asociaţia Profesioniştilor din Presa Clujeană).

Admiţând că Alexa se va conforma noii decizii judecătoreşti şi va publica dispozitivul sentinţei incriminate, va avea de achitat lui Stănescu suma de peste 60.000 de lei, sumă care va creşte cu fiecare zi de întârziere.

În decizia instanţei de judecată, din data de 14 octombrie 2016, Stănescu câştigase un leu daune morale, dar îl obligase pe Alexa să publice în site-ul Ziar de Cluj decizia magistraţilor.

Solutia pe scurt: Admite în parte apelul declarat de apelantul reclamant Stănescu Sergiu Vlad, împotriva Sentinţei civile nr. 11906/15.12.2014, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 22142/211/2014, pe care o schimbă în parte, după cum urmează:Admite în parte cererea formulată de către reclamantul Stănescu Sergiu Vlad, în contradictoriu cu pârâţii Alexa Liviu Doru Alin şi Tămaş Mihaela, şi în consecinţă: Obligă pârâtul Alexa Liviu Doru Alin să plătească reclamantului suma de 1 leu, cu titlu de reparaţii pecuniare a daunelor morale suferite de reclamant. Obligă pârâtul Alexa Liviu Doru Alin să publice integral, pe cheltuiala sa, online pe site-ul www.ziardecluj.ro, prezenta decizie. Respinge în rest cererea reclamantului. Obligă pârâtul Alexa Liviu Doru Alin să plătească reclamantului suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată la fond şi suma de 260 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Definitivă.

Pentru că Alexa nu a respectat decizia judecătorilor, Stănescu a intentat un nou proces toamna trecută, iar magistratul a decis în data de 31 ianuarie 2018, că jurnalistul e bun de plată.

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamantul STĂNESCU SERGIU VLAD, în contradictoriu cu pârâtul ALEXA LIVIU DORU ALIN, Obligă pârâtul la plata către reclamanţi a sumei de 500 lei pe zi de întârziere, cu titlu de penalităţi, începând cu data de 22.09.2017 şi până la îndeplinirea efectivă a tuturor obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin Decizia civilă nr. 1166/A/2016 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 22142/211/2014 al Judecătoriei Cluj Napoca. Respinge ca neîntemeiată solicitarea reclamantului de obligare a pârâtului la plata penalităţilor pentru neexecutare în cuantum de 1000 lei pe zi de întârziere începând cu data de 18.08.2017. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.01.2018.

http://muzicainstantelor.ro/index.php/2018/02/04/controversatul-liviu-alexa-si-a-gasit-nasul-la-chinteni-va-plati-500-de-lei-pe-zi-lui-vlad-sergiu-stanescu-pentru-ignorarea-deciziilor-judecatoresti/