Informarea membrilor săi de către conducerea SLI MM

  • Tipărire


În cadrul Consiliului Profesoral de la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, liderul sindical prof. doc. Nicu Oanţă, ne-a informat pe membrii SLI MM Mireşu Mare cu câteva lucruri. Astfel, în urma intervenţiei FSLI, personalul didactic de predare şi-a recuperat sporul de suprasolicitare neuropshică, beneficiind de o majorare a salariului cu 10% de la 1 decembrie 2018. Personalul nedidactic beneficiază, de la 1 ianuarie 2019, de sporul pentru condiţii vătămătoare, dacă există buletinele de determinare a condiţiilor de muncă în instituţiile unde lucrează. Toţi angajaţii (didactic, auxiliar, nedidactic) vor beneficia de la 1 ianuarie 2019 de indemnizaţia de hrană şi vouchere de vacanţă în cuantumul de anul trecut. De asemenea, plata sentinţelor definitive se va face după votarea bugetului de stat pe 2019.
S-a reamintit faptul că şi în acest an şcolar, cotizaţia este de 0,50% din salariul brut, în conformitate cu Legea Dialogului Social, Codul fiscal şi Statutul SLI MM.
S-a mai făcut vorbire despre drepturile şi îndatoririle membrilor de sindicat, despre procesele înaintate de SLI MM în numele membrilor săi, printre care: indemnizaţie deces angajat, încadrare Legea 330, prima de vacanţă, plata orelor de educaţie fizică pentru învăţători, indemnizaţie conducere secretari şi contabili, 100 Euro, spor bibliotecari, îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, Legea 220/2007, Legea 221/2008, Legea 329/2009, navetă, etc
Primele acţiuni preconizate de FSLI şi SLI MM vor fi în: susţinerea personalului auxiliar, de conducere şi nedidactic pentru obţinerea sporului de suprasolicitare şi pentru modificarea costului standar pe elev.