Vacanța de iarnă a fost prelungită cu o săptămână. Când începe vacanța de vară

  • Tipărire


Ministerul Educației a modificat structura anului școlar 2015 - 2016, cu numai câteva zile înainte de începerea cursurilor. Potrivit ordinului nr. 5.097, publicat în Monitorul Oficial joi, pe 10 septembrie, vacanța de iarnă va avea trei săptămâni, față de două, câte erau prevăzute în calendarul aprobat inițial, iar vacanța de vară va începe aproape de 1 iulie. Mai târziu vor termina cursurile și elevii din clasele terminale, care trebuie să se pregătească pentru susținerea examenelor naționale. Judecând după noile informații, și calendarul testărilor, pentru anul viitor, ar trebui să fie ușor diferit comparativ cu 2015.

Astfel, dacă anul acesta, pe 17 iunie se încheiau deja înscrierile, pentru ca pe 22 să înceapă examenele din cadrul Evaluării Naționale, în 2016, această dată va marca abia ultima zi de cursuri la clasa a VIII-a.

La Bac, anul acesta, între terminarea cursurilor și startul probelor pentru evaluarea competențelor, absolvenții au avut la dispoziție mai bine de o săptămână. Dacă debutul examenului nu va fi amânat și el, rămânând la începutul lunii iunie, absolvenții de liceu care termină școala pe 3 se vor prezenta, după numai două zile, la prima probă a Bac-ului. În cazul în care calendarul va fi adaptat, examenul va începe aproape de jumătatea lunii iunie.

Modificările aduse structurii anului școlar 2015 – 2016, conform Ordinul nr. 5079/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

 

Art. I.

 

Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează:

    Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1.

(1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

    a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016;
    b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016;
    c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
    d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
    e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile;
    f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;
    g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ, în vigoare."

 

    Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2.

Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016

Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016

Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016

Vacanţa de vară - sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016."

 

Surprinzător, decizia vine după ce Ministerul Educației a amânat să publice structura noului an școlar, pentru a analiza propunerile venite din partea elevilor, de a devansa începutul vacanței de vară și sfârșitul acesteia, astfel înct cursurile să se încheie undeva la finalul lunii mai, începutul lunii iunie. Argumentul era că astfel sunt șanse mai mici ca elevii să mai meargă la școală în perioadele în care se poate instala deja canicula. Modificările abia anunțate sunt, însă, opusul a ceea ce a avut în vedere Ministerul inițial. Astfel, cursurile ocupă aproape toată luna iunie, săptămâna luată din vacanța de vară fiind alipită vacanței de iarnă, prelungită, conform noului calendar, până pe 10 ianuarie.

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=44074:decizie-de-ultima-ora-a-ministerului-educa%C8%9Biei-vacan%C8%9Ba-de-iarna-a-fost-prelungita-cu-o-saptamana-cand-incepe-vacan%C8%9Ba-de-vara&Itemid=108