The Best bookmaker bet365 Bonus

Începând cu 1 ianuarie 2023, obligațiile bugetare pe veniturile din închirieri au crescut cu până la 317%


„Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus, 663).

Cuprins:
1. Precizări preliminare
2. Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
4. Mici concluzii
Bibliografie

1. Precizări preliminare

„Oamenilor le e foame: Este aşa pentru că autorităţile mănâncă prea mult prin taxe”.
(Lao Tzu, contemporan cu Confucius, sec VI î.Hr.)

Un număr mare de persoane au închiriate, sau urmează să închirieze diferite bunuri imobile, în general cu destinația de locuințe.


Atât pentru cei care dau cu chirie, cât și pentru ce care iau cu chirie bunuri imobile, este foarte important să cunoască prevederile legale în vigoare cu 1 ianuarie 2023, prin care obligațiile bugetare pe veniturile din închirieri au crescut cu până la  371%.
Aceasta în condițiile în care și în anul 2022, politicienii, parlamentarii și guvernanții au asigurat poporul că în anul 2023 nu vor crește impozitele și taxele (nu va crește povara fiscală).
„Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.” (Biblia, Ieremia 9:8).
De reținut că în legislația fiscală, „veniturile din închirieri” au denumirea de „venituri din cedarea folosinței bunurilor”, denumire pe care o voi folosi în continuare.
În articolul „Calculul obligațiile bugetare pe veniturile din închirieri, în anul 2023” se prezintă, în amănunt, pe bază de temei legal și pe înțelesul omului de rând, cum se calculează impozitul și Contribuția de asigurări sociale de sănătate pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor.

2. Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

„În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite”.
(Benjamin Franklin)

Până la 31 decembrie 2022, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, TITLUL IV. Impozitul pe venit, CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, „Art. 84. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor”, s-a prevăzut (sublinierile îmi aparțin):
„(3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.”
Începând cu 1 ianuarie 2023, prin pct. 43 din „Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale” s-a modificat art. 84 din Codul fiscal, acesta având următorul conținut:

Până la 31 decembrie 2022:    Începând cu 1 ianuarie 2023:
„(3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.”    „(3) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil.”

Deci, începând ci 1 ianuarie 2023, s-a eliminat prevederea „deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut”, fapt pentru care „venitul brut reprezintă venitul impozabil.”
Pentru a se înțelege corect și pe deplin problema în discuție și de omul obișnuit, se prezintă următorul exemplu.
Cota de impozit pe venit a fost în anul 2022, și este și în anul 2023, de 10%.
Considerăm un venit brut anual din închirieri de 18.100 de lei.
1.1. Impozitul datorat în anul 2022 = [18.100 – (18.100 x 40%)] x 10% = (18.100 – 7.240) x 10% = 10.860 x 10% = 1.086 de lei.
1.2. Impozitul datorat în anul 2023 = 18.100 x 10% = 1.810 lei.
1.3. Creșterea impozitului, în anul 2023, față de anul 2022:
1.3.1) în cifre absolute = 1.810 – 1.086 = 724 de lei,
1.3.2) în procente = [(724 x100) : 1.086] x 100 = 66,67%, rotunjit la 67%.
1.4. Exprimat din 100 de lei vom avea:
1.4.1) impozitul datorat în anul 2022 =
= [100 – (100 x 40%)] x 10% = (100 – 40) x 10% = 60 x 10% = 6 lei, adică 6%.
1.4.2) impozitul datorat în anul 2023 = 100 x 10% = 10 de lei, adică 10%.
Creșterea de 4 puncte procentuale, de la 6% la 10% = [(4 x 100) : (6 x 100)] x 100 = 66,67%, rotunjit la 67%, care este aceeași cu creșterea în cifre absolute.

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

„Guvernul seamănă funcţionari, iar contribuabilii culeg impozite”.
(George Clemenceanu)

3.1. În anul 2022, până la veniturile de 12 salarii minime brute pe țară, NU se datora contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
Deci, în anul 2022, la un venit brut de 18.100 de lei, toată obligația de plată către bugetul de stat consta numai în impozitul pe venit, de 1.086 de lei, adică de 6% din venitul brut.
3.2. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 s-a introdus și prevederea, în art. 170 din Codul fiscal, conform căreia, începând cu 1 ianuarie 2023, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează și pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor care depășesc pragul de 6 salarii minime brute pe țară, adică dacă depășesc 6 x 3.000  = 18.000 de lei.
În anul 2023, CASS = 18.100 x 10% = 1.810 lei.
3.3. Impozitul datorat în anul 2023.
Baza de calcul o constituie venitul brut după ce din acesta s-a scăzut CASS - ul datorat.
Impozitul = (venitul brut – CASS) x 10% = (18.100 – 1.810) x 10% = 16.290 x 10% = 1.629 de lei.
3.4. Total obligații bugetare = 1.810 + 1.629 = 3.439 de lei, ceea ce reprezintă o cotă de 19%.
3.5. Exprimate din 100 de lei, totalul obligațiilor bugetare sunt:
3.5.1. Prima dată se calculează CASS din venitul brut: CASS = 100 x 10% = 10 lei.
3.5.2. Baza de calcul a impozitului o constituie venitul brut după ce din acesta s-a scăzut CASS - ul datorat. Impozitul = (venitul brut – CASS) x 10% = (100 – 10) x 10% = 90 x 10% = 9 lei.
3.5.3. Total obligații bugetare = 10 lei CASS + 9 lei impozit = 19 lei, din 100 de lei venit brut, ceea ce înseamnă o cotă de 19%.
4. CONCLUZIA: cota totală a obligațiilor bugetare a crescut de la 6% în anul 2022, la 19% în anul 2023, creșterea fiind de 3,17 ori, respectiv cu 317%.
5. Ce se prevede în viitor ?
În baza celor din paragraful „Mici comentarii”, afirm că, începând cu 1 ianuarie 2024, în art. 170 din Codul fiscal se va modifica și va prevedea că „Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, o constituie venitul brut.” Deci, toate persoanele care închiriază imobile vor datora contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, din venitul brut, indiferent de mărimea acestuia.

4. Mici concluzii

„Opera e vrednică de foc; autorul, de spânzurătoare”. (Gheorghe Şincai)

Prin cele de mai sus am prezentat numai un singur exemplu, dintre multe altele de acest fel care se pot da, de tehnicile ascunse, care nu pot fi sesizate de omul obișnuit, prin care se crește de câteva ori  povara fiscală pentru unele categorii de venituri.
„Nu este cu nimic mai imoral în a jefui direct cetăţenii, decât să strecori o taxă indirectă în preţurile bunurilor fără de care nu pot să trăiască”. (Albert Camus)
În condițiile în care, față de anul 1989:
5.1) numărul instituțiilor statului s-au înmulțit foarte de mult și consumă fonduri enorme din banii publici,
5.2) numărul funcționarilor publici și al salariaților de stat a crescut exorbitant, de până la 10 ori în unele unități, cu circa 1.000.000 pe total țară,
5.3) veniturile totale lunare ale unui număr tot mai mare de salariați neproductivi, plătiți din banii publici, sunt de 8.000 – 10.000 de euro, și chiar mai mari la unii,
parlamentarii și guvernanții, părtași și ei la jaful din banii publici, introduc, în fiecare an, noi și noi prevederi legale, dintre cele mai subtile, prin care să sporească veniturile bugetului de stat, din care să se poată înfrupta suprastatalii satanici.
Ca urmare, printre aceste noi prevederi legale, subtile, satanice, prin care să sporească veniturile bugetului de stat și în anul 2024, mai mult pentru propriul lor interes, se va enumera și aceasta „Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, o constituie venitul brut.”
Altfel spus, toate persoanele care închiriază imobile vor datora, începând cu 1 ianuarie 2024, contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, din venitul brut, indiferent de mărimea acestuia.
În legătură cu suprastatalii satanici și cu veniturile acestora, amintesc numai de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), unde s-au încasat, de câte o singură persoană, într-un interval de numai două luni (în noiembrie şi decembrie 2012), cu prime şi cu sporuri, venituri totale (precizez, de o singură persoană), de 151.851 de euro, de 72.094 de euro, de 69.043 de euro etc.
Asemenea venituri sunt cu adevărat halucinante, sunt uluitoare pentru cetăţenii oneşti ai acestei ţări.
Satana ajunge să stăpânească tot mai mulți politicienii, parlamentarii și guvernanții, pe care îi face agenți ai săi, al răului comunitar, politic și social. Politicienii, parlamentarii și guvernanții satanizați sunt un pericol social, cultural, politic şi spiritual, satanizarea lor ajungând să fie stare de lege, de ordine, de guvernare şi o modalitate de vieţuire socială.
„Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr:
asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor”.
(Biblia, AMOS  5.12).
Toți politicienii, parlamentarii și guvernanții permanent au promis poporului, inclusiv în anul 2022 pentru anul 2023, că nu vor avea loc creșteri de impozite și de taxe.
„Politicienii vând zilnic iluzii… Este pâinea pe care ne-o oferă pentru a ne împiedica să vedem cât de amărâtă este viaţa noastră”. (Victor Duţă).
În realitate, după fiecare schimbare politică, povara fiscală a crescut permanent.
„Schimbare politică. Alţi ciobani, alţi câini, aceleaşi oi”. (Valeriu Butulescu - Frunze fără ram.).
Politicienii uită că „Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.” (Mihai Eminescu despre politică).
Efectiv și în mod real am ajuns să trăim într-un stat al inaptocraţiei.
„Inaptocraţia este un sistem de guvernământ în care cei mai incapabili de a guverna sunt aleşi de către cei mai incapabili de a produce, şi care împreună cu ceilalţi membrii ai societăţii cei mai puţin în stare să se întreţină singuri, sunt recompensaţi cu bunuri şi servicii care au fost plătite prin confiscarea avuţiei şi a muncii (pe calea impozitelor) unui număr de producători aflat în scădere continuă”. (după Jean d'Ormesson: Un nou cuvânt în dicţionarul Larousse al limbii franceze).
Este o realitate pe care o știe tot omul că „În România postdecembristă: Muncim puţin, dar încă mai trăim bine prin sporirea datoriei, vânzarea bogăţiilor și prin a lăsa calculul notei de plată pentru generaţiile viitoare. Datoriile şi cheltuielile reduc tot mai mult nivelul de trai al urmaşilor noştri.Firmele româneşti sunt tot mai puțin competitive în afacerile mondiale.” (N.Grigorie.Lăcriţa)
Grav este faptul că „Dacă mizeria celor săraci nu este cauzată de legile naturii, ci de instituţiile noastre, atunci mare este păcatul nostru.” (Charles Darwin,1839, Voyage of the Beagle, capitolul cu privire la sclavie).
La fel de adevărat este și faptul că „Cei mici, de când este lumea, au suferit din pricina neghiobiei celor mari”. (La Fontaine, Fabule, II, 4, „Taurii şi broaştele”).
Încă de acum 2.500 de ani Platon a atras atenția omenirii că „Atunci vor fi republicile fericite: când domnitorii vor gândi sau gânditorii vor domni”. (Platon). Greu de crezut că generația actuală va ajunge să trăiască într-o țară în care domnitorii vor gândi sau gânditorii vor domni.
De reținut și faptul că, după anul 1989, „statul fiscal român” s-a dezvoltat rapid, după modelul „statelor occidentale de dictatură fiscală”, în care, de circa 200 de ani, cetățenii au ajuns la concluzia că „În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite.” (Benjamin Franklin) și că „AVEM IMPOZITE pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi, pe ce e plăcut să auzi, pe ce e plăcut să simţi, să respiri sau să guşti; impozite pe căldură, pe locomoţiune, impozite pe tot ce e terestru şi subteran, pe tot ce e produs în ţară şi pe tot ce ne vine din străinătate; impozite pe materii prime şi pe orice valoare nouă creează omul; impozite pe sosurile care ne excită pofta de mâncare şi pe doctoriile care ne dau sănătate; pe hermina care împodobeşte roba magistratului şi pe funia care spânzură pe criminal; pe cuiele sicriului şi pe panglicile miresei. În pat sau la masă, când te scoli sau când te culci trebuie să plăteşti. Şcolarul biciuieşte sfârleaza lui taxată. Tânărul imberb conduce un cal taxat, cu un ham taxat, pe un drum taxat! Iar englezul muribund îşi toarnă doctoria pentru care a achitat un impozit de 7% într-o lingură pentru care a plătit cu acelaşi titlu 15% şi zace pe un cearceaf de indiană în preţul căruia este încorporată o taxă de 22%, ca să moară în braţele unui farmacist care a plătit 100 de lire licenţă, pentru a avea dreptul să îl omoare”. (Sydney Smith (1771-1845), scriitor englez şi preot, Edinburgh Review, 1820.) Pe cât de adevărat, pe atât de frumos exprimat.
În condițiile în care „Oamenilor le e foame: Este aşa pentru că autorităţile mănâncă prea mult prin taxe”. (Lao Tzu, contemporan cu Confucius, sec VI î.Hr.), fiecare cetățean onest ar trebui să înțeleagă și faptul, esențial pentru viața sa, că „Singura condiţie pentru triumful răului este pasivitatea oamenilor de bine.” (Edmund Burke) și că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de cei care privesc fără să facă nimic.”. (Albert Einstein).

Bibliografie

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
„Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale”
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/2006. Prin art. 360 din Legea nr. 95/2006 s-a abrogat „Legea nr. 212/2004 – Legea asigurărilor private de sănătate”, publicată în Monitorul Oficial nr. 505/2004.
„Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,” pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial  nr. 950 din 5 octombrie 2021
„Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,” pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1186 din 9 decembrie 2022.


Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro