Microhidrocentrala pe râul Suciu

  • Tipărire


Luni, 11.11.2013 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor  obiectivului de investiţie Amenajarea Hidroenergetică Suciu, judeţul Maramureş. Obiectivul este amplasat amonte de  localitatea Groşii Ţibleşului  şi are următorii parametrii funcţionali: puterea instalată 1,32 MW, căderea 150 de metri, lungimea conductei  5,2 km , fiind echipat cu o turbină Pelton cu 4 injectoare.
    Microhidrocentrala realizează o energie productibilă de 4,35 GWh  care  se livrează în sistemul energetic naţional.

În discuţiile purtate astăzi cu investitorii români şi austrieci, prefectul judeţului Maramureş Anton Rohian  a subliniat importanţa protejării biodiversităţii râului Suciu precum şi păstrarea intactă a cadrului natural din zona respectivă.
    Domnia sa a cerut  investitorilor  o implicare activă şi în viaţa economico-socială a localităţii Groşii Ţibleşului.
    

Instituţia Prefectului judeţul Maramureş