The Best bookmaker bet365 Bonus

Consiliul Județean cofinanțează documentaţiile aferente proiectelor de infrastructură rutieră cuprinse în investiția Mara - Nord


La propunerea președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, aleșii județeni au aprobat încheierea unui acord de parteneriat între Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) şi județul Maramureş, în vederea finanţării nerambursabile şi asigurării cofinanţării documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020.
În urma selecției fișelor de proiecte destinate pregătirii de proiecte de infrastructură din cadrul  Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, a fost selectată spre finanțare documentația tehnică aferentă investiției ”Mara – Nord”, în valoare de 3.338.372,76 lei. Consiliul Județean Maramureș va participa la cheltuielile cuprinzând valoarea totală estimată a documentaţiei tehnice, cu suma de 1.888.832,76 lei inclusiv T.V.A., valoarea finanțată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 fiind de aproximativ 1.5 milioane lei.

Consiliul Județean Maramureș finanțează cu 50 de mii de lei programele Clubului de Şah al Municipiului Baia Mare


La propunerea președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, aleșii județeni au aprobat alocarea sumei de 50 de mii de lei pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul de Şah al Municipiului Baia Mare – echipa de şah.
Înființat în anul 2002, Clubul de şah al Municipiului Baia Mare a evoluat aproximativ șapte ani în Divizia B. În anul 2009 a urmat promovarea în Divizia A, iar în 2010 în Superliga României, echipa rămânând o prezenţă constantă în primul eşalon național. Programul competițional al Clubului de Şah al Municipiului Baia Mare prevede, pentru toamna acestui an, participarea la Cupa României pe echipe, la Superliga României, precum și la Cupa Cluburilor Europene.

100 de mii de lei alocă Consiliul Județean Maramureș pentru finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului


În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș din luna august, la propunerea șefului administrației județene, Gabriel Zetea, s-a decis alocarea unei sume totale de 100 de mii de lei pentru 12 structuri, asociații și cluburi, în vederea finanţării programelor, proiectelor şi acţiunilor pe care le desfășoară în domeniul tineretului.
Inițiativa finanțării structurilor de tineret din județ s-a născut în urmă cu câțiva ani de zile, când Consiliul Județean Maramureș a introdus pentru prima dată un capitol destinat exclusiv alocărilor financiare pentru structurile de tineret, a căror menire este realizarea de acțiuni pentru tinerii Maramureșului. Președintele Consiliului Județean Maramureș a explicat că își dorește menținerea acestei forme de sprijin și pe viitor și că astfel speră ca structurile de tineret să fie încurajate să devină mai active la nivelul întregului județ.

Consiliul Județean alocă 2 milioane lei unităților de cult din județ din Maramureș


În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna august, la propunerea șefului administrației județene, Gabriel Zetea a fost aprobată repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
1.5 milioane lei se vor aloca unităților de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România, suma urmând să fie distribuită între cele peste 150 de parohii și mănăstiri din județul Maramureș. De asemenea, 500 mii lei vor fi alocați ca sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/național/universal/mondial (UNESCO).
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a arătat că această inițiativă pornită în anul 2018, de a aloca fonduri pentru întreținerea și reparația unităților de cult, reprezintă un act de responsabilitate în ceea ce privește conștientizarea importanței acestor valori ale patrimoniului cultural. „Maramureșul este presărat, la tot pasul, cu monumente UNESCO sau istorice, cu care ne mândrim cu toții. Nu putem să permitem degradarea acestor comori arhitecturale în care comunitățile își regăsesc liniștea și care, de asemenea, atrag anual mii de turiști. Vom susține în continuare reparațiile absolut necesare la aceste clădiri emblematice”, a declarat Gabriel Zetea, șeful administrației județene.


Bugetul județului Maramureș a fost rectificat în ședința ordinară a Consiliului Județean din luna august


Luni, 31 august, în sistem videoconferință, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș, condusă de președintele instituției, Gabriel Zetea. Ordinea de zi, pe care s-au regăsit un total de 20 de proiecte de hotărâre și patru puncte suplimentare a fost deschisă de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureş, pe anul 2020.

Au fost majorate veniturile şi cheltuielile cu suma de 6.816,52 mii lei, astfel: 6.986 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, 67,24 mii lei reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, în perioada 2014 – 2020 și 236,72 mii lei reprezentând subvenţii de la bugetul de stat.

Ignoranța Guvernului condamnă la colaps industria turismului


Angajații din industria ospitalității și-au unit strigătele de revoltă într-un protest la nivel național, îndreptat împotriva indiferenței guvernanților de la București față de o importantă industrie a țării. Protestului industriei HoReCa s-a alăturat și Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, alături de Diana Iluț, manager Sfara Tours, președintele Comisiei fiscale ANAT și candidat al Coaliției pentru Maramureș la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. Acesștia au prezentat maramureșenilor problemele grave ale industriei, prin intermediul unei transmisiuni live din Muzeul Satului din Baia Mare, un loc emblematic pentru tradiția și turismul maramureșean.

Zece hectare de pășuni, restaurate pentru hrana faunei sălbatice din Maramureș


Zece hectare de pășuni vor fi restaurate până în anul 2021 în județul Maramureș, într-un proiect pilot al World Wildlife Fund (WWF) România, de refacere și îmbunătățire a suprafețelor destinate hranei faunei sălbatice.
Reprezentanții WWF România anunță că, până în prezent, 6 hectare de păşune – terenuri din fondul forestier pentru hrana faunei sălbatice din zona coridoarelor ecologice din judeţul Maramureş au fost restaurate, pentru a crește cantitatea şi calitatea hranei produse.
Măsurile de restaurare a păşunilor au inclus adunatul şi transportul unor pietre de pe păşune, cosirea ierbii, îndepărtarea de pe păşuni a arborilor, pregătirea covorului vegetal pentru supraînsămânţări, utilizare de sămânță de trifoi alb.

A fost elaborat Statul Quo-ul Economiei Circulare din Maramureș


Recent, în cadrul proiectului REDUCES – “Regândirea Dezvoltării Durabile în Regiuni Europene Utilizând Modele de Afaceri ale Economiei Circulare” implementat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat internațional, a fost finalizat un document strategic privitor la “starea de fapt” a Economiei Circulare din Maramureș.
Raportul regional denumit „Economia Circulară - Raport - Status Quo Județul Maramureș” a fost elaborat de Consiliul Județean cu consultanța externă a Camerei de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud și rezumă rezultatele studiilor realizate cu privire la afacerile și acțiunile existente în economia circulară, punctele forte, oportunitățile, provocările și punctele slabe din județul Maramureș.

Consiliul Județean Maramureș alocă 5 milioane lei societății „Drumuri-Poduri Maramureș” pentru continuarea investițiilor în infrastructura rutieră


Administrația județeană continuă investițiile în infrastructura rutieră, alocând resurse financiare și pentru repararea drumurilor care nu sunt parte a marilor proiecte derulate pe rețeaua județeană. În acest moment, aproximativ 200 de kilometri de drum județean se află în șantier în întreg județul, fie că ne referim la Drumul Nordului sau la drumurile de pe Valea Izei, Valea Ruscovei sau din Țara Lăpușului.
Pe lângă acestea, în urma rectificării bugetului județului Maramureș din luna iulie, Consiliul Județean Maramureș a suplimentat cu 5 milioane de lei bugetul societății comerciale „Drumuri-Poduri Maramureș S.A., pentru a continua investițiile în întreținerea și repararea drumurilor județene.
„Am promis că vom oferi maramureșenilor condiții de trafic cât mai bune, iar acest lucru nu este posibil decât printr-o infuzie de capital din partea Consiliului Județean Maramureș, astfel încat societatea Drumuri-Poduri Maramureș să poată interveni acolo unde este nevoie. Am militat pentru menținerea bugetului S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. la un nivel cât mai ridicat pentru că susțin dreptul maramureșenilor de a circula pe rețeaua de drumuri județene, în condiții optime.”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Cheltuielile de funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, asigurate până în luna august


Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș este instituția din subordinea Consiliului Maramureș care se confruntă cu cele mai grave probleme financiare, bugetul alocat instituției la începutul anului, prin Legea Bugetului de Stat și mai apoi prin rectificarea bugetară din luna aprilie, fiind suficient pentru a-i susține funcționarea până în luna iunie.

În urma noii rectificări bugetare realizate de data aceasta de către Parlamentul României, în luna iulie, județului Maramureș i s-a alocat suma de 7.228,00 mii lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, servicii în atributul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro