The Best bookmaker bet365 Bonus

ICĂ SĂLIŞTEANU, UN CREATOR INEDIT PRINTRE eCREATORII LUI ROMEO


          "Cer scuze celor care mi-au îmbogățit cunoaşterea lecturându-i dacă prin părerile mele i-am supărat (dar dacă s-a întâmplat să fie aşa) şi asta s-a datorat poate unor exigențe (sau ale unui gând onest) că părerea mea îi va ajuta să se înalțe în beneficiul poeziei care ne uneşte"(CUVÂNT ÎNAINTE).
          Fraza de mai sus este a treia ca ordine din cele cinci fraze care compun textul CUVÂNTULUI ÎNAINTE, cuvânt ce deschide minunata carte de critică literară a domnului Ică Sălişteanu, sugestiv intitulată, eCREATORII LUI ROMEO, Editura eCREATOR, Baia Mare, (2022), Colecția CRITICĂ, şi vine direct din sufletul său mare şi luminos de om minunat, de om artist şi creator de artă, care-şi trage seva creațiilor sale din creațiile altora, disecându-le şi comentându-le, pe care-i respectă şi-i stimează deopotrivă, cerându-şi iertare anticipat, în cazul în care, fără voia dânsului, a supărat pe cineva, prin cuvintele domniei sale.


          De fapt, toate aşa - zis "modestele" (pentru că nu sunt de loc modeste) cronici (prefețe, postfețe şi referințe critice), gândite de dânsul la nu mai puțin 28 titluri de cărți şi autori, emană din conştiința unui scriitor lettre, cum puțini avem la ora actuală, pe care opera altora îl interesează în aceeaşi măsură ca şi propriul său demers creator.
          Aparent, consideraţiile şi investigațiie dânsului, pe marginea textelor luate în discuție, pot da imaginea unor referințe excelente la adresa cărților şi personalităților literare analizate şi disecate, a orientărilor estetice şi a problemelor litigioase, însă fondul lor este unul unic şi adânc, lăsând să se vadă şi (între)vadă o mare coerență ideatică minuțios construită, dusă până la amănunt, constituind aproape un sistem de apreciere critică, adus şi (de)dus dintr-o experiență nemijlocită cu faptele de imaginație, o imaginație ascuțită, şlefuită şi pătrunzătoare printre cuvinte, în cuvinte şi dincolo de cuvinte, imaginație ce capătă varii aspecte pe parcursul discursului critic din textele cronicilor domniei sale, şi care trădează, de fapt, câteva linii de mare forță intelectuală, ce traversează de la un capăt la altul subtextul scrierilor sale, unindu-i înțelesurile şi făcănd-o, pe ea, pe carte, superior detectabilă.
          Onestitatea lui deosebită, merge până în amănunt, făcându-l să-şi aşeze în carte, autorii despre care scrie, în ordine alfabetică, dar cu o excepție, aşezându-l în capul listei pe domnul Ioan Romeo Roşiianu, pentru că: "Trebuie să spun din capul locului că această carte apare grație distinsului şi minunatului Ioan Romeo Roşiianu, care m-a învrednicit să particip cu modestele mele comentarii ca prefețe, postfețe sau simple referințe critice, la aparițiile eCREATORILOR cuprinşi în prezenta. Gratitudinea mea față de entuziastul şi temperamentatul om de cultură care este directorul editurii eCREATOR, nu o pot exprima decât alegând ca primă recenzie a acestei cărți să-i fie dedicată..."(CUVÂNT ÎNAINTE).
          Ostentația livrescului şi abuzul de cultură, mulțimea numelor proprii şi a aluziilor intelectuale din meditațiie sale critice, nu-i pot fi obiectate, pentru simplul fapt că în fond, toate acestea aparțin căutătorului şi interpretatorului avizat asupra cunoaşterii umane, intrând organic în țesuturile discursului critic, dându-i un pronunțat suport cognitiv de o valoare superioară.
         Aşadar, erudiția autorului marchează aici jaloanele unei experiențe creative care pare a fi încheiată, devenind o constantă, o constantă perfectă în imperfecțiunea ei, care naşte mereu întrebări, tentându-l pe autor să marşeze involuntar în direcția depăşirii a tot ceea ce se ştie şi cunoaşte, lărgind sfera şi câmpul cunoaşterii proprii şi a lumii din care face parte.
          Suntem convinşi de faptul că, la Ică Sălişteanu , vasta cultură antică şi clasică pe care o stăpăneşte, erudiţia lui aparte, marchează actul puterii spitituale pure pusă în slujba creării unei alte ordini umane, mai bună, mai specială, propice naşterii şi renaşterii unor acte creatoare de mare valoare.
          În aceeaşi notă de profundă sinceritate intelectuală, altoită pe tulpina genetică a bunului simț, se derulează în cartea sa, eCREATORII LUI ROMEO, lista celor 27 autori cu operele lor, editată la cunoscuta editură eCREATOR din Baia Mare, completată cu numele lui Ioan Romeo Roşiianu, deschizător de listă, aşa cum arătam şi mai sus, şi încheiată cu minunata carte a Danei Zen, FERESTRE CU FLORI DE GHEAȚĂ, în interpretarea criticului, MUŞCATE ROŞII LA FERESTRE.
          Cartea domnului Ică Sălişteanu, o carte de excepție, cuprinde între coperțile ei peste 200 pagini critice de mare probitate morală, intelectuală şi civică, demonstrând vastul câmp de investigație al specialistului pasionat de cunoaşterea literară, o cunoaştere confortabilă şi riguroasă în acelaşi timp, însumând puncte de vedere din multele ramuri ale fenomenalității literare, cu încântătoare sugestii de erudiție şi gust artistic.
          Toate aceste reflecții şi reflexii critice, născute din citirea estetică a cărților evocate în prezentul volum critic, după principiul axiologic al editărilor la una şi aceeaşi editură, eCREATOR, față de care angajările criticului sunt subordonate apoi principiului estetico - cerebral al interpretărilor de valoare, reflecții şi reflexii risipite în cronicele cărții, confirmă elevația unei personalități care onorează din plin actualitatea noastră literară, deopotrivă, în tot ceea ce domnia sa întreprinde la nivelul actului critic.
        Autorul cărții eCREATORII LUI ROMEO, domnul Ică Sălişteanu, a reuşit să-şi fructifice vocația sa creatoare de valori în nişte demersuri meditativo - estetice coerente şi pasionante, acum când la nivel literar, discuţiile despre ordine şi dezordine în artă polarizează tot mai mult conştiințele, exprimându-şi atitudinea sa estetică, o atitudine antientropică, încrezătoare în ordinea interioară a ființei umane, şi implicit în comunicarea în artă şi prin artă.
          Aşteptăm cu nerăbdare volumul al doilea din eCREATORII LUI ROMEO, volum pe care Ică Sălişteanu ni-l promite.


Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro