19 proiecte de hotărâre votate în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna septembrie

  • Tipărire


Vineri, 18 septembrie, cu începere de la ora 10:00, în sistem videoconferință a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna septembrie, condusă de președintele instituției, Gabriel Zetea. Pe ordinea de zi a întrunirii s-au regăsit 13 proiecte de hotărâre și șase puncte suplimentare, care au fost supuse dezbaterii și votului.
Ședința a fost deschisă de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureş, pe anul 2020. S-a rectificat, astfel, bugetul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare cu suma de 1.6 milioane lei, ca urmare a majorărilor contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate sau cu Direcția de Sănătate Publică.  De asemenea, s-au alocat, supliemntar, 100 de mii de lei pentru Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, în vederea dotării cu patru sterilizatoare de carte. Totodată, în cadrul proiectului „Mara Strategy”, s-a alocat suma de aproximativ 300 de mii de lei pentru actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean.Aleșii județeni și-au exprimat acordul și asupra modificării Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020. Modificarea are în vedere  realizarea unor lucrări suplimentare de reparaţii pe reţeaua de drumurile judeţene afectate de calamitățile naturale produse în anul 2020, mai exact reparații pe drumurile județene DJ 182C, DJ 184B și DJ 188, precum și reparații la podul din Bocicoel, pe  DJ 188. Modificarea planului de reparații presupune și supliementarea bugetului prevăzut pentru aceste lucrări, cu suma de 167 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale.
De asemenea, a fost aprobat proiectul privind retragerea dreptului de administrare al Comunei Remetea Chioarului, asupra unui tronson din drumul judeţean DJ 182E. Situația financiară actuală a comunei Remetea Chioarului nu mai permite suportarea costurilor de administrare a tronsonului DJ 182E Remetea Chioarului – Berchezoaia, prin urmare acesta va reintra în administrarea Consiliului Județean Maramureș, respectiv a S.C. Drumuri și Poduri Maramureș S.A.
În cadrul ședinței s-a mai stabilit înfiinţarea Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, instituție publică de cultură, în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare va prelua activitatea personalului şi patrimoniul Complexului Astronomic Baia Mare, care funcționează în prezent ca așezământ cultural, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Prin modificarea statulului din așeământ cultural în muzeu, se vor genera o serie de avantaje de perspectivă pentru această instituție, pentru beneficiarii săi şi pentru întreaga comunitate muzeală din România.
Totodată, s-a stabilit înființarea în cadrul în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, a Serviciilor de Asistenţă şi Suport (SAS) - Tranziţie spre Servicii Sociale și Furnizare de Servicii Sociale, al căror scop este să ofere identificare, evaluare și planificare a nevoilor beneficiarilor pentru tranziția în viața independentă/alternativă de tip familial, precum și diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor de asistență socială acordate. Cele două noi servicii vor avea sediul în municipiul Sighetu Marmației și vor asigura implementarea proiectelor ,,Tranziţia spre servicii sociale în comunitate” și ,,Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate”, pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, în colaborare cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, le vor depune spre aprobare și finanțare. Proiectele prevăd înființarea unui număr de patru locuințe maxim protejate.
Un alt proiect de hotărâre asupra căruia aleșii județeni și-au manifestat acordul a făcut referire la aderarea judeţului Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureș la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere. Prin intermediul acestei asociații, județul Maramureș își va reprezenta interesele transfrontaliere la nivel european și interregional, facilitându-se totodată participarea la rețele de regiuni transfrontaliere, precum și la programe și proiecte cu finanțare europeană, menite să rezolve probleme transfrontaliere comune mai multor regiuni membre în această asociație.
Aleșii județeni au mai stabilit modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 35/2020 privind participarea judeţului Maramureş la implementarea Planului de acţiune privind dezvoltarea lanţurilor de producători din industria alimentară. Situaţia creată de pandemia COVID 19 a afectat implementarea Planului de acțiune din cadrul proiectului FoodChains 4 Europe, fiind necesară mutarea unor activități ale Asociaţiei „Bun de Maramureş” în mediul online, cu încadrarea în același buget, în suma totală aprobată de 227.300 lei.
A fost aprobată și promovarea în parteneriat a proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgență „Dr. Constantin Opriş Baia Mare”, propus spre finanţare prin POIM 2014-2020. Prin acest proiect se urmărește decontarea din fonduri structurale a echipamentelor medicale şi de protecţie medicală, ce au fost achiziţionate şi vor fi achiziţionate pentru satisfacerea nevoilor urgente ale Spitalului Judeţean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, generate de actuala criză COVID-19.
De asemenea, s-a decis încheierea unui acord de parteneriat între Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) şi județul Maramureş în vederea finanţării nerambursabile şi asigurarea cofinanţării documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020. Consiliul Județean Maramureș va participa la cheltuielile cuprinzând valoarea totală estimată a documentaţiei tehnice, cu suma de 1.888.832,76 lei inclusiv T.V.A., valoarea finanțată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 fiind de aproximativ 1.5 milioane lei.
Ordinea de zi a fost închisă de proiectul de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş, la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Un total de 51.85 de mii de lei vor merge către două instituții din subordinea Consiliului Județean Maramureș, după cum urmează: 11.85 mii lei pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Gheorghe Pop de Băsești" Maramureș, pentru suplimentarea alocațiilor bugetare și 40 de mii de lei pentru Muzeul Județean de Mineralogie "Victor Gorduza" Baia Mare, reprezentând transferuri curente pentru secțiunea de funcționare.