Măsuri luate de Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pentru prevenirea infecțiilor respiratorii

  • Tipărire


Se aplică  METODOLOGIA DE SUPRAVEGHERE A GRIPEI, INFECŢIILOR RESPIRATORII ACUTE (ARI) ŞI A INFECŢIILOR RESPIRATORII ACUTE SEVERE (SARI) PENTRU SEZONUL 2018-2019, metodologie elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică România;
 La nivel de Unitate, în acord cu metodologia mai sus amintită, s-a elaborat și implementat un PLAN DE MĂSURI DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR RESPIRATORII, plan ce include măsuri referitoare la:
- triajul epidemiologic al pacienților la internare;
- triajul epidemiologic al personalului medico-sanitar la intrarea în ture;
- triajul epidemiologic al vizitatorilor la intrarea în secții;
- transportul pacienților pentru investigații;
- utilizarea echipamentului de protecție individual adecvat și corect al personalului medico-sanitar;
- restrângerea orarului de vizită;


- reducerea timpului de vizită a aparținătorilor la patul bolnavilor;
- asigurarea necesarului optim de produse antiseptic și biocide
- asigurarea necesarului de echipamente de protecție pentru aparținători.
Exista elaborate și implementate Proceduri Operaționale, în acord cu legislația în vigoare, în ceea ce privește curățarea și dezinfecția spațiilor, a echipamentelor medicale, precum și a dezinfecției mâinilor;
Există elaborat și implementat PLANUL DE DEZINFECȚIE AL UNITĂȚII, ținându-se cont de exigențele activităților întreprinse (spații unde nu circulă pacienții, spații aseptice, spații septice).