Bilanţul activităţii desfăşurate de Jandarmeria Română în anul 2013

  • Tipărire


Marţi, 18 februarie a.c., la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a avut loc bilanţul activităţii desfăşurate de Jandarmeria Română în anul 2013, bilanţ efectuat în sistem video-conferinţă şi transmis către toate unităţile teritoriale.
          La nivel local, la activitatea desfăşurată în sistem video – conferinţă, au participat reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, ai Consiliului Judeţean precum şi ai Instituţiilor de Ordine şi siguranţă publică cu care Jandarmeria Maramureş cooperează.
          “Adaptându-se permanent la tendinţele şi provocările apărute ca efect al dinamismului proceselor sociale  ale anului 2013, Jandarmeria şi-a consolidat rolul de furnizor de securitate pentru cetăţeni...”.

Acestea au fost cuvintele generalului de brigadă dr. Mircea Olaru, inspectorul general al Jandarmeriei Române, în debutul materialului prin care a prezentat activitatea desfăşurată de Jandarmeria Română în anul 2013.

          La şedinţa de evaluare care a avut loc la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române  au participat Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României, Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitatea naţională, ministrul Afacerilor Interne, Iulian Fota, consilier prezidenţial, precum şi alţi numeroşi reprezentanţi al instituţiilor cu care Jandarmeria colaborează, ataşaţi militari, veterani de război, foşti comandanţi ai Jandarmerei etc.

          Realizările anului 2013 au fost prezentate sintetic, cu accent pe contribuţia la asigurarea ordinii şi siguranţei publice, dar şi pe greutăţile determinate de austeritatea bugetară prelungită. Dincolo de cifre şi grafice, analize şi comparaţii, adevărata evaluare este făcută de cei care beneficiază direct de activitatea Jandarmeriei, cetăţenii, iar majoritatea acestora şi-au exprimat încrederea în instituţia noastră, ceea ce ne plasează în primele trei locuri dintr-un total de 21 de instituţii (conform sondajului Inscop Research, în luna ianuarie 2014).

 

 

Sinteza materialului

prezentat de către domnul general de brigadă dr. Mircea OLARU

Anul 2013 a reprezentat pentru Jandarmeria Română o perioadă de adaptare acţional-instituţională determinată de dinamica accentuată a fenomenelor social-politice, concomitent cu eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor. Complexitatea situaţiei operative şi creşterea numărului adunărilor publice cu participarea unui public numeros, cu impact deosebit asupra climatului de ordine şi siguranţă publică, au impus noi transformări şi adaptări, atât în plan organizatoric, cât şi acţional.
          Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros, au fost executate 33.982 misiuni de asigurare a ordinii publice.  
De asemenea, un obiectiv prioritar urmărit pe timpul organizării şi executării misiunilor de asigurare a ordinii publice,l-a constituit prevenirea huliganismului şi violenţelor la competiţiile sportive, în mod deosebit la meciurile de fotbal din competiţiile interne şi internaţionale.
             Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o direcţie de acţiune importantă a structurilor de ordine publică ale Jandarmeriei Române, executându-se 18.164 misiuni de intervenţie şi de restabilire a ordinii publice, care au constat în aplanarea unor stări conflictuale în 1.754 situaţii, 15.712 intervenţii la solicitare „112”, 435 acţiuni de salvare-evacuare şi 243 intervenţii pentru restabilirea ordinii publice la solicitarea altor structuri.
           În anul 2013, s-au executat 175.764 misiuni de menţinere a ordinii publice, în sprijinul Poliţiei, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, dintr-un total de 233.733 misiuni de menţinere.
Structurile de jandarmi montane au executat 20.363 acţiuni specifice care au constat în salvarea a 1.785 persoane aflate în dificultate şi au participat la misiuni de menţinere a ordinii publice în zona a 69 staţiuni montane şi pe traseele turistice adiacente.   
La nivelul unităţilor de jandarmi a fost constatat un număr de 19.755 infracţiuni (15.971 în mediul urban şi 3.784în mediul rural) şi s-au aplicat 199.882 sancţiuni contravenţionale din care 149.009 amenzi contravenţionale şi 50.873avertismente scrise.          Infracţiunile constatate independent de către jandarmi au fost săvârşite de 9.726 făptuitori, din care 8.115 în mediul urban şi 1.611 în mediul rural. În aceeaşi perioadă au fost depistate un număr de 116 persoane puse sub urmărire, care au fost predate structurilor de poliţie. Ca răspuns la solicitarea magistraţilor de a participa la efectuarea unor acte procedurale, au fost puse în executare un număr de 37.203 mandate de aducere. 
Activitatea de cooperare poliţienească internaţională specifică Punctului Naţional Informare Manifestări Sportive a înregistrat o dinamică ridicată, determinată atât de participarea românească în competiţiile fotbalistice europene cât şi de extinderea schimbului de date şi informaţii la nivel european pe segmentul altor manifestări sportive (handbal, baschet, volei, hochei etc.). Astfel, s-a relaţionat cu reprezentanţi ai forţelor de poliţie din 44 de state şi au fost executate 21 misiuni de primire/acordare de sprijin operaţional, numărul total al schimburilor de date şi informaţii corespunzător perioadei de referinţă fiind de 305, în creştere cu 38% faţă de anul 2012.
Participarea structurilor Jandarmeriei Române la misiuni internaţionale s-a realizat prin asigurarea continuităţii activităţii contingentelor de jandarmi dislocate în teatrul de operaţii Afganistan şi prin participarea la Misiunea Civilă a Uniunii Europene din Georgia.  (EUMM).
           În perioada noiembrie 2012 – mai 2013 cel de-al IV-lea contingent al Jandarmeriei Române, constituit din 46 jandarmi, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul misiunii NATO de instruire în Afganistan - NTM-A, în 3 centre de pregătire: Kandahar, Wardak şi Spin Boldak. În data de 25.05.2013 a avut loc repatrierea contingentului, toţi membrii acestuia fiind medaliaţi cu medalia NATO.
          Jandarmeria Română a organizat Exerciţiul Internaţional de Conducere, fără acţiune în teren „International Staff Training Exercise 2013” - ISTE 2013, cu tema „Activitatea comandamentului forţei multinaţionale pentru gestionarea situaţiilor de criză în operaţiunile de menţinere a păcii”. 
         În anul 2013 activitatea de relaţii internaţionalea urmărit cu prioritate stabilirea, menţinerea şi intensificarea relaţiilor de cooperare cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări ale lumii, pe domenii comune de competenţă, precum şi îndeplinirea angajamentelor anterior asumate, ca membru cu drepturi depline în cadrul Forţei de Jandarmerie Europene – FJE, Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar – FIEP şi organizaţiei ATLAS.
          Nu în ultimul rând, o realizare importantă înregistrată la nivelul instituţiei noastre este reprezentată de înscrierea Jandarmeriei Române în cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană.
       În cadrul cooperării multilaterale a Jandarmeriei Române cu instituţii similare din străinătate se înscrie şi participarea reprezentanţilor instituţiei noastre la activităţi comune alături de omologii lor din Portugalia, Olanda, Italia, Franţa, Spania, Polonia, Lituania, Turcia, Iordania, Moldova. Jandarmii români au fost implicaţi în desfăşurarea unor acţiuni din sfera programelor europene în Suedia şi Danemarca. Angajamentele Jandarmeriei Române în cadrul Forţei de Jandarmerie Europeană – FJE şi în cadrul Asociaţiei Forţelor de Jandarmerie şi Poliţie cu Statut Militar Europene şi Mediteraneene – FIEPs-au concretizat prin participarea activă a reprezentanţilor instituţiei noastre la activităţile specifice desfăşurate sub egida celor două organisme menţionate.
           Începând cu data de 02.01.2013, odată cu semnarea de către Organismul Intermediar Elveţian a Acordului de Activitate, a început implementarea proiectului „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române,” cofinanţat prin Programul de cooperare elveţiano-român. Bugetul alocat acestui proiect este în sumă de 1.882.352,94 CHF, în baza căruia au fost achiziţionate în cursul anului 2013, 30 autospeciale pentru muncă operativă, în valoare de peste 1.000.000 CHF. Prin Proiectul de cooperare româno-elveţiană – „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române” au fost achiziţionate pentru structurile montane 12 autospeciale de patrulare cu tracţiune integrală, 8 autospeciale de intervenţie în mediu montan tip UTV şi un autovehicul pentru deplasare pe zăpadă (snowmobil).
          Tot în cursul anului 2013 Jandarmeria Română a desfăşurat activităţi pentru implementarea proiectului „Sistem Unitar de Raportare a Evenimentelor” – SURE cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având ca obiect un sistem informatic unic de management al evenimentelor.   
          Jandarmeria Română derulează activităţi specifice în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Antrenamentul Serviciilor de Poliţie din Uniunea Europeană - EUPST”, cu perioada de implementare 2012 – 2014.
         Proiectul are ca obiectiv crearea unui mod unitar de acţiune a forţelor de jandarmerie şi poliţie europene şi africane, în vederea gestionării unor situaţii de criză, obiectivul final fiind pregătirea a 2.400 de ofiţeri şi subofiţeri capabili să acţioneze împreună într-un mediu internaţional. Alături de partea italiană, care gestionează proiectul, instituţia noastră are ca parteneri Jandarmeria Naţională Franceză, Garda Civilă din Spania, Jandarmeria Regală Olandeză şi Colegiul European de Poliţie.
Până în prezent, Jandarmeria Română a participat la 4 sesiuni de antrenament în Spania şi Franţa, cu un efectiv de 19 jandarmi, urmând ca în anul 2014 să participe cu un efectiv de aproximativ de 35 jandarmi în Olanda şi Italia.
          Principala problemă rămâne cea a mobilităţii, întrucât gradul de asigurare cu mijloace de transport este de numai 29%. Această situaţie, coroborată cu vechimea sau rulajele mari a peste jumătate din parcul de autovehicule existent, reprezintă un factor de risc major asupra îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor structurilor operative şi nefinanţarea pentru anul 2013 a achiziţiei echipamentului de protecţie pentru efectivele participante la misiunile de restabilire a ordinii publice, situaţie care poate genera aspecte negative pe timpul misiunilor, datorită articolelor de echipament cu o uzură pronunţată.
          Activitatea pe linie de relaţii publice a avut ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în Jandarmeria Română, în capacitatea sa de răspuns la solicitările comunităţii de a satisface nevoia de ordine şi siguranţă civică.
În acest context, activitatea de relaţii publice a avut un rol deosebit de important şi s-a acţionat pentru transmiterea unor mesaje clare şi obiective, atât în ceea ce priveşte relaţionarea cu reprezentanţii mass-media, cât şi cu cetăţenii.
Totodată, la nivelul instituţiei a fost iniţiat un dialog cu organizaţiile non-guvernamentale, formatorii de opinie şi reprezentanţii mass-media în legătură cu problematica respectării drepturilor omului, dialog în urma căruia ambele părţi să beneficieze în mod reciproc de expertiză şi sprijin în aplicarea şi ameliorarea cadrului normativ naţional şi internaţional de profil.
          În cadrul unor sondaje de opinie, realizate în perioada 2013-2014, de către INSCOP Research, la comanda cotidianului Adevărul, la întrebarea referitoare la încrederea pe care o au românii în diferitele categorii profesionale, profesia de jandarm s-a situat pe locurile 2-3. Acest sondaj de opinie a fost realizat cu scopul de a prezenta ierarhia încrederii în instituţiile politice, executive, sociale, private şi internaţionale, respectiv o radiografie a încrederii în diverse categorii profesionale.