Consiliul Judeţean Maramureş – partener într-un proiect nominalizat la premiile RegioStars

  • Tipărire


Premiile RegioStars se acordă la iniţiativa Comisiei Europene – Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană. De curând, juriul premiilor RegioStars a anunţat lista celor 19 proiecte nominalizate pentru 2014, iar la categoria „Creştere inclusivă – să creăm locuri de muncă pentru tineri” a fost nominalizat proiectul „Mini-Eruope” în care Consiliul Judeţean Maramureş este unul dintre parteneri.

Minie-Europe – proiect INTERREG IV C – propune teme de promovare a spiritului antreprenorial şi furnizarea

infrastructurii necesare IMM-urilor pentru inovare. Proiectul a abordat chestiuni legate de creşterea gradului de implicare a grupurilor sub-reprezentate, cum sunt tinerii minorităţile, persoanele cu handicap, femeile etc., în domeniul antreprenoriatului.

Obiectivul general al acestui proiect a fost de a îmbunătăţi instrumentele politice şi strategice pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi sprijinirea acestora prin scheme de sprijin practice. Au fost create reţele interregionale care au reunit experţi, părţi interesate practicieni din opt ţări europene.

Parteneri sunt: Flevoland (Olanda), Tameside, Greater Manchester (Marea Britanie), Eszak-Alfold (Ungaria), Maramureş (România), ALMI Mid (Suedia), Valencia/IMPIVA (Spania), Patras Science Park (Grecia) şi regiunea Veneto (Italia).

Detalii şi sursa de informare: http://ec.europa.eu

http://www.cjmaramures.ro/detaliu.aspx?eID=3139&t=Comunicatedepresa&Node=21